Lue


Pyhän Hengen pilkka

Pelko Pyhän Hengen pilkan teosta

Moni uskova on vuosien varrella kamppaillut pelon kanssa, että olisi tehnyt anteeksi antamattoman synnin, Pyhän Hengen pilkan. Monet ovat joutuneet suureen ahdistukseen ja epätoivoon näiden aiheiden äärellä. Mistä tällainen pelko on lähtöisin? Onko se osoitus siitä, että on tehnyt Pyhän Hengen pilkan vai ei?

Johannes kirjoittaa, että Jumala on rakkaus (1. Joh. 4:7-8). Hän osoittaa, että Jumala rakasti ensin meitä (1. Joh. 4:9-11) ja nyt on meidän vuoromme rakastaa häntä ja toisia ihmisiä, sillä siten pysymme Jumalan yhteydessä (1. Joh. 4:16). Johannes vakuuttaa, että jos rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on tullut meissä täydelliseksi (1. Joh. 4:12). Hän opettaa, ettei rakkaudessa ole pelkoa vaan että täydellinen rakkaus karkottaa pelon (1. Joh. 4:18). Sen, että pysymme Jumalassa, tiedämme siis siitä, että rakastamme Jumalaa ja toisia ihmisiä ja että meillä on Pyhä Henki (1. Joh. 4:13). Johannes sanoo myös, että siinä, joka tunnustaa Jeesuksen olevan Jumalan Poika, Jumala pysyy ja hän pysyy Jumalassa (1. Joh. 4:15). Kun uskomme Jeesukseen Jumalan Poikana, kun meillä on Pyhä Henki, ja kun rakastamme Jumalaa ja toisia ihmisiä, meillä on rohkea luottamus tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin Jeesus on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa (1. Joh. 4:15-17).

Kukaan joka tunnustaa uskonsa Jeesukseen Jumalan Poikana ja joka rakastaa Jumalaa ja toisia ihmisiä, ei siis ole voinut tehdä Pyhän Hengen pilkkaa, anteeksi antamatonta syntiä. Sen sijaan Pyhä Henki osoittaa, että olemme Jumalan lapsia ja perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Meille ei ole annettu orjuuden henkeä, ollaksemme jälleen pelossa (Room. 8:15-17). Uskovien pelko Pyhän Hengen pilkan teosta näyttäisi olevan turha. Jos Pyhä Henki on yhä meissä, emme ole voineet tehdä tuota ainoata anteeksi antamatonta syntiä. Jos pystyt sydämestäsi sanomaan, että Jeesus Kristus on Herrasi, se tapahtuu Pyhän Hengen vaikutuksesta (1. Kor. 12:3). Et ole silloin voinut tehdä Pyhän Hengen pilkkaa ja anteeksi antamatonta syntiä.

Missä kohdissa puhutaan Pyhän Hengen pilkasta?

Jeesus sanoi, että jokainen pilkka ja herjaus annetaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen herjaamista / pilkkaamista ei anteeksi anneta (Matt. 12:31). Jeesus jatkoi, että sana Ihmisen Poikaa vastaan annetaan anteeksi. Mutta joka puhuu / sanoo Pyhää Henkeä vastaan, sille ei anneta anteeksi tässä eikä tulevassa maailmassa (Matt. 12:32). Edeltävissä jakeissa kerrotaan, että Jeesus oli juuri parantunut mykän ja sokean miehen, joka oli ollut riivattuna eli pahan hengen vaivaamana. Fariseukset olivat väittäneet Jeesuksen parantaneen miehen pääpaholaisen, belsebulin, avulla. Niinpä Jeesus osoitti, että hän paransi Jumalan Pyhän Hengen vaikutuksesta ja että Jumalan valtakunta oli siten tullut lähelle. Jeesus varoitti kuulijoitaan, etteivät he ajautuisi tekemään Pyhän Hengen pilkkaa.

Seuraavissa jakeissa Jeesus kutsui fariseuksia kyykäärmeiden sikiöiksi. Paholaista kutsutaan Raamatussa käärmeeksi. Jeesus sanoi, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Fariseukset olivat siis antaneet täyttää sydämensä pahuudella ja puhuivat myös siksi pahaa ja vastoin totuutta. He vastustivat Jumalaa, Jeesusta ja Pyhää Henkeä. He eivät iloinneet sokean ja mykän parantumisesta vaan olivat raivoissaan, kun Jeesus teki hyvää. He olivat itse paholaisen vaikutuksen alaisia, koska olivat antaneet sydämensä myrkyttyä synnillä ja pahuudella. Jeesus sanoi myös samassa yhteydessä, että sanojemme mukaan meidät joko julistetaan syyttömiksi tai tuomitaan. Fariseukset olivat paatuneessa tilassa. Heidän toimintansa seurauksena Jeesus lopulta tuomittiin kuolemaan ristillä. He vihasivat Jeesusta ja Pyhää Henkeä eivätkä tunteneet Isä Jumalaa. Sen sijaan he olivat uskonnollisia ja vaativat ihmisiltä tarkkojen perinnäissääntöjen noudattamisia yli Jumalan Sanan. Fariseuksetkaan eivät hetken mielijohteesta tehneet Pyhän Hengen pilkkaa vaan vastustivat Jeesusta ja Pyhää Henkeä kerta toisensa jälkeen ja vasta tässä kohtaa toimintaansa Jeesus varoitti heitä ja muita kuulijoita Pyhän Hengen pilkan vakavuudesta. Et voi siis tehdä Pyhän Hengen pilkkaa vahingossa ja hetken mielijohteesta. Kyse on synnistä, johon ajaudutaan pitkän aikaa tapahtuneen tietoisen synninteon ja omantunnon paaduttamisen seurauksena. Fariseuksien kohdalla emme näe, että he olisivat missään kohdin katuneet tai halunneetkaan saada anteeksi. Jos haluat elää Jeesuksen yhteydessä ja pelkäät tehneesi Pyhän Hengen pilkan, et ole sitä varmasti tehnyt. Pyhä Henki vaikuttaa sinussa halun elää Jeesuksen yhteydessä. Jos Pyhä Henki on sinussa ja vaikuttaa sinussa, et ole voinut syyllistyä Pyhän Hengen pilkkaan.

Kun Jeesuksen luo tuli Jerusalemista kirjanoppineita, jotka väittivät Jeesuksen pääpaholaisen avulla ajavan ulos riivaajia, Jeesus mainitsi jälleen Pyhän Hengen pilkan. Jeesus sanoi, että ihmisten lapsille annetaan anteeksi kaikki synnit, kaikki pilkkaamisetkin, kuinka paljon pilkkaavatkin. Mutta se, joka pilkkaa Pyhää Henkeä, ei saa ikinä anteeksi vaan on syypää ikuiseen syntiin (Mark. 3:28-29). Markus jatkaa sanomalla, että he näet sanoivat, että Jeesuksessa oli saastainen henki. Pyhän Hengen pilkan tehneet kirjanoppineet ja fariseukset väittivät siis Jeesuksen olevan riivattu ja pääpaholaisen vaikutuksen alainen. He olivat siis täysin valheen ja pimeyden vallassa, täysin hengellisesti sokeita ja paatuneita. Edes Jeesuksen hyvät teot ja ihmeet eivät avanneet heidän silmiään näkemään, että Jeesus oli Jumalan lupaama Messias, Pelastaja. Kun he näkivät ihmeitä, he olivat vain yhä enemmän raivoissaan ja halusivat raivata Jeesuksen pois tieltä. Pyhä Henki vetää ihmisiä Jeesuksen ja Isän Jumalan luokse. Pyhä Henki osoittaa todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Pyhä Henki kutsuu ihmisiä Jumalan luo. Pyhän Hengen pilkan tehnyt ihminen estää omalla koko ajan jatkuvalla toiminnallaan sen, ettei Pyhä Henki enää voi häntä vetää edes parannuksen tekoon syntien katumiseen ja hylkäämiseen. Jos siis omatuntosi toimii vielä ja haluat saada anteeksi ja elää Jeesuksen yhteydessä, et ole voinut tehdä Pyhän Hengen pilkkaa, koska elämässäsi vaikuttaa Jumalan Pyhä Henki.

Jeesus sanoi toisaalla myös, että sana Ihmisen Poikaa vastaan annetaan anteeksi. Mutta Pyhän Hengen pilkkaa / herjaa ei anneta anteeksi (Luuk. 12:10). Edeltävissä jakeissa Jeesus varoitti kuulijoita fariseusten hapatuksesta, tekopyhyydestä. Sen jälkeen Jeesus opetti, että meidän ei tule pelätä niitä, jotka voivat tappaa ruumiimme vaan pelätä vain Jumalaa, joka on tuomari. Jeesus sanoi, että jos kiellämme hänet ihmisten edessä, myös hän kieltää meidät enkelien edessä. Jos taas tunnustamme Jeesuksen ihmisten edessä, hänkin tunnustaa meidät enkelien edessä. Seuraavissa jakeissa Jeesus sanoi, ettei meidän tule huolehtia, miten puolustamme itseämme, kun meidät viedään oikeuden eteen. Silloin Pyhä Henki puhuu kauttamme.

Nämä jakeet osoittavat, että kun uskomme Jeesukseen Jumalan Poikana ja kun tunnustamme sen ihmisten edessä, emme ole voineet tehdä Pyhän Hengen pilkkaa. Kun olemme Jeesuksen nimen tähden vainottuja ja kuulusteltavina ja kun Pyhä Henki puhuu kauttamme, emme ole voineet tehdä Pyhän Hengen pilkkaa. Näin sekä evankeliumit että Paavalin kirjeet ja Johanneksen kirjeet ovat täysin samoilla linjoilla: Usko Jeesukseen Jumalan Poikana, tunnusta se ihmisten edessä, rakasta Jumalaa ja toisia ihmisiä ja Pyhä Henki on sinussa. Et ole silloin voinut tehdä anteeksi antamatonta syntiä, Pyhän Hengen pilkkaa. Se on täysin mahdotonta.

Mitä syntejä ei voi saada anteeksi? Mitkä synnit johtavat kuolemaan?

Johannes kirjoittaa kirjeessään, että meidän tulee rukoilla syntiä tekevien veljiemme puolesta, että he saisivat elämän. (1. Joh. 5:16) Vain sellaisen synnin puolesta hän ei kehota meitä rukoilemaan, joka on kuolemaksi. Hän kirjoittaa, että on syntiä, joka johtaa kuolemaan, ja syntiä, joka ei johda kuolemaan. Mitä on Johanneksen tarkoittama synti, joka johtaa kuolemaan, tai synti, joka on kuolemaksi? Mikä on sellainen synti, ettei enää kannata sen tekijän puolesta edes rukoilla, että hän tulisi uskoon ja pelastuisi?

1. Joh. 5:16 alaviitteessä on viittauksia joihinkin Raamatun jakeisiin, jotka saattavat avata asiaa myös meille. Ensimmäinen viite on 4. Moos. 15:30, jossa sanotaan, että jos joku tekee syntiä tahallaan, hän pilkkaa Herraa ja hänet on surmattava. Heprean sanamuoto on ”tekee käsi korkealla syntiä”. Kyse on tietoisesta, tahallisesta, harkitusta, vakavasta Jumalan lain rikkomisesta, jolla sen tekijä tahtoo pilkata Herraa. Kyse on täydestä selän kääntämisestä Jumalalle täynnä vihaa ja ylpeyttä. Kyse on siis epäjumalanpalveluksesta. Kun joku tahallisesti ja käsi korkealla teki syntiä ja pilkkasi Herraa, hänet piti surmata, etteivät muutkin alkaisi tehdä samoja kauheita syntejä. Siksi tuo tahallinen synti johti kuolemaan. Hänet surmattiin Mooseksen lain mukaan. Kyse oli kuolemaan johtavasta synnistä.

Hepr. 6:4-8 antaa myös viitteitä siihen, mikä on kuolemaan johtava synti. Siinä puhutaan ihmisistä, jotka ovat päässeet valoon, maistaneet taivaan lahjaa, olleet osallisia Pyhästä Hengestä, maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia, mutta ovat luopuneet uskostaan. Heistä sanotaan, että he ristiinnaulitsevat nyt Jeesuksen ja pilkkaavat häntä julkisesti. He tuottavat orjantappuroita ja ohdakkeita ja ovat kelvottomia. He ovat lähellä kirousta ja heidät poltetaan lopulta. Heitä on mahdotonta uudistaa parannukseen, koska he omalla toiminnallaan estävät Pyhän Hengen heitä vetämästä parannukseen ja syntien anteeksiantoon.

Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa, että ilman häntä emme saa aikaan mitään, varsinkaan hyvää hedelmää ja satoa, jota varten Jeesus meidät valitsi ja kutsui. Jos uskova ihminen luopuu Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä, alkaa elää jatkuvassa synnissä ja alkaa pilkata julkisesti Jeesusta, hänellä ei ole enää mahdollisuutta tehdä parannusta ja pelastua, koska vain Jeesuksen kautta voi pelastua. Ja pelastuksen voi vastaanottaa vain uudestisyntymällä ylhäältä Pyhässä Hengessä. Kirjeen kirjoittaja jatkaa, että uskoo kirjeen lukijoiden olevan parempi maa, ne jotka pelastuvat. He nimittäin rakastavat Jumalaa ja palvelevat yhä toisia pyhiä. Niinpä he eivät ole ajautuneet pois armon ulottuvilta vaan ovat osallisia pelastuksesta. Mutta heitä kirjoittaja rohkaisee oppimaan lisää, vahvistumaan uskossa ja tekemään yhä lisää hyvää – tuottamaan Jeesuksen ja Pyhän Hengen avulla hyvää hedelmää!

Myös toisaalla Heprealaiskirjeessä saamme viitteitä kuolemaan johtavasta synnistä ja Pyhän Hengen pilkan luonteesta. Jos me teemme tahallamme syntiä päästyämme tuntemaan totuuden, ei ole enää uhria syntiemme tähden. Sen sijaan on kauhea tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka nielee Jumalan vastustajat (Hepr. 10:26-27). Niitä, jotka eivät voi saada enää anteeksi, kutsutaan Jumalan uhmaajiksi ja vastustajiksi. Kyse ei siis ole ihmisen heikkoudesta johtuvasta hetken hairahduksesta vaan tietoisesta ja harkitusta koko ajan jatkuvasta elämäntavasta, joka pilkkaa Jumalaa ja vastustaa kaikkea Jumalan toimintaa, joka vetäisi ihmistä parannukseen ja Jumalan armon yhteyteen. Aiemmin samassa luvussa kirjoitetaan mahtavasti, että Jeesuksen yhdellä ainoalla uhrilla meidät on kertakaikkisesti pyhitetty (Hepr. 10:10-14). Siinä jatketaan, että Pyhä Henki todistaa meille myös tästä ja siitä, että olemme saaneet syntimme anteeksi (Hepr. 10:15-20). Näin saamme astua Jumalan läsnäoloon, kaikkein pyhimpään. Kiitos Jumalalle, Jeesukselle Kristukselle ja Pyhälle Hengelle! Olemme saaneet pelastuksen täysin Jumalan armosta Jeesuksen Kristuksen uhrin tähden!

Jos kielsi Mooseksen lain ja rikkoi sitä ja jos todistajia oli kaksi tai kolme, joutui surmatuksi. Paljon kovemman rangaistuksen ansaitsee se, joka polkee jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton verta, jolla hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä (Hepr. 10:29). Heidän kohtalonsa on järkyttävän kamala (Hepr. 10:30-31). Jos uskomme Jeesuksen olevan Jumalan Poika ja rakastamme häntä ja toisia ihmisiä, eivät heikkoudesta johtuvat hairahdukset ole tahallista synninteon jatkamista, joka johtaisi meidät automaattisesti helvettiin. Kun tunnustamme syntimme ja hylkäämme ne, saamme armon. Kun tunnustamme syntimme, Jumala joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille syntimme anteeksi. Emme voi Jumalan omina elää synnissä, mutta heikkoudesta ajoittain johtuvat hairahdukset saamme anteeksi Jeesuksen Kristuksen kalliissa veressä ja tuon armon saamme vastaanottaa Pyhän Hengen kautta. Ylistys ja kunnia Jumalalle, joka rakastaa meitä ja verellään vapauttanut meidät synneistämme! Halleluja! Aamen! Ihana ja ihmeellinen Jeesus Kristus, Herramme, jonka veri puhdistaa kaikesta synnistä ja pyhittää meidät!

Jumalan Pojan jalkoihin polkeminen on todella vahva termi kuvaamaan täydellistä Jeesuksen vastustamista ja hänen pilkkaamistaan jatkuvasti. Epäpyhänä Jeesuksen veren pitäminen tarkoittaa, ettemme enää halua tulla osallisiksi Jeesuksen veren anteeksi antavasta ja pyhittävästä voimasta. Emme enää usko Jeesuksen veren olevan voimallista, vaikka se on maailmankaikkeuden voimallisin asia! Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä kuollut herää, sairas paranee, vangittu vapautuu, saastainen puhdistuu, likainen pyhitetään, rikottu eheytyy, hylätystä tulee rakastettu! Ihana ja kallis Jumalan Pojan, Jeesuksen Kristuksen, veri! Sen voima kestää iankaikkisesti! Jeesuksen veren voimasta ihmiset pelastuvat ja luodaan uusi taivas ja uusi maa, joissa vanhurskaus asuu ja hallitsee! Ei ole mitään yhtä voimallista kuin Jeesuksen Kristuksen pyhä veri!

Armon Hengen pilkkaaminen estää armon ja anteeksiannon vastaanottamisen. Vain Jeesuksen veren ja Pyhän Hengen kautta voimme saada syntimme anteeksi. Jos ihminen vastustaa tietoisesti ja harkitusti koko ajan näitä molempia, hän on Jumalan vastustaja eikä hän voi välttää helvetin kadotustuomiota tulijärvessä. Pelastus on vain Jeesuksessa Kristuksessa, ei kenessäkään muussa. Et voi tehdä vahingossa epähuomiossa heikkona hetkenäsi Pyhän Hengen pilkkaa, jota et voisi saada ikinä anteeksi. Ihmisen täytyy olla jo pitkään paatuneessa tilassa, että on yleensä mahdollista tehdä Pyhän Hengen pilkkaa, syntiä, jota ei saa anteeksi.

Jumalan vanhurskaat elävät uskosta. Me uskomme ja sielumme pelastuu. Emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois Jeesuksen luota omaksi kadotuksekseen (Hepr. 10:38-39). Pysy horjumatta Jeesuksen yhteydessä, turvaa aina Jeesukseen. Rakasta Jumalaa ja lähimmäisiäsi. Elä niin kuin Jeesus eli.

Kuolemaan johtava synti, jota ei voi saada anteeksi, mainitaan myös Jeremian kirjassa. Kun Jumalan kansa oli elänyt näissä tietoisissa ja harkituissa vakavissa synneissä pitkään paaduttaen itsensä ja kääntäen täysin selkänsä Herralle, Jumala kielsi Jeremiaa rukoilemasta enää kansan puolesta (Jer. 7:16). Kansa ei voisi enää välttää Jumalan tuomioita vaan se joutuisi pakkosiirtolaisuuteen vihollistensa armoille. Tämä kuolemaan johtava jatkuva synnillinen elämäntapa koostui mm. seuraavista synneistä: uskoivat ja puhuivat valheita, toimivat epäoikeudenmukaisesti, sortivat muukalaisia, orpoja ja leskiä, surmasivat syyttömiä, palvelivat epäjumalia, varastivat, murhasivat, tekivät aviorikoksia, olivat tekopyhiä, olivat tottelemattomia Jumalalle, eivät kuunnelleet Jumalan lähettämiä profeettoja jotka kutsuivat heitä parannukseen ja Jumalan luokse, uhrasivat lapsiaan epäjumalille (Jer. 7:1-34). Tätä hulluutta ja pahuutta oli jatkunut jo vuosikausien ajan. Lopulta kansa paatumus oli niin syvä, että heidän ei ollut enää mahdollista välttää kansaa kohtaavaa armotonta tuomiota. Kyse ei ollut hetkellisestä hairahduksesta vaan tämä kuolemaan johtava synti ja Pyhän Hengen pilkka oli erittäin harkittua ja jatkuvaa, käsi korkealla, Jumalan vastustamista. Mooseksen lain mukaan monista ym. synneistä tuli rangaista kuolemalla. Kun kansa ei rangaissut syyllisiä, synnillinen rappio ja elämäntapa levisivät ja Jumala joutui rankaisemaan koko kansaa.

Oletko siis voinut tehdä Pyhän Hengen pilkan?

Paavali kirjoittaa, että synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme (Room. 6:23). Kaikki synti johtaa siis lopulta kuolemaan, jos siitä ei tehdä parannusta ja jos ei oteta vastaan Jumalan armoa Jeesuksessa Kristuksessa Pyhän Hengen kautta. Paavali kirjoittaa selkeästi, että olemme kaikki tehneet syntiä ja vailla Jumalan kirkkautta, mutta että saamme uskon kautta lahjaksi vanhurskauden Jumalan armosta sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa (Room. 3:22-26).

Jos uskot Jeesuksen olevan Jumalan Poika ja jos tunnustat Jeesuksen Herraksesi ihmisten edessä, olet pelastuva. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaiksi eli syyttömiksi ja hyväksytyiksi Jumalan edessä ja suun tunnustuksella pelastutaan (Room. 10:9-11). Jos rakastat Jumalaa ja toisia ihmisiä, pysyt Jumalassa (1. Joh. 4:12). Olet silloin pelastuva. Jos Pyhä Henki asuu sinussa, olet Jumalan lapsi ja perillinen yhdessä Kristuksen kanssa (1. Joh. 4:13, Room. 8:15-17, Ef. 1:13-14). Saat silloin olla täysin levollisin sydämin ja kiittää Jumalaa Jeesuksen Kristuksen veren voimasta ja Pyhän Hengen läsnäolosta elämässäsi.

Jos näin on, et ole voinut mitenkään tehdä koskaan Pyhän Hengen pilkkaa, kuolemaan johtavaa syntiä, jota ei saa ikinä anteeksi. Saat olla vapaa ja iloita Herrassa, Pelastajassamme! Olet matkalla kohti uutta taivasta ja uutta maata, jossa Jumala itse asuu kansansa keskellä ja kuivaa heidän kaikki kyyneleensä. Tulevaisuutemme Jeesuksen kanssa on aivan mahtava! Vaikka joutuisimme maan päällä kärsimään Jeesuksen nimen tähden häväistystä tai vainoa, ei kannata luovuttaa. Riiputaan kiinni Kristuksessa. Taistellaan jalo taistelu ja kilvoitellaan loppuun asti. Kukaan ei voi meitä riistää Isän eikä Jeesuksen kädestä (Joh. 10:28-30). Mikään luotu ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme (Room. 8:35-39). Mitään kadotustuomiota ei ole meille, kun olemme Kristuksessa Jeesuksessa ja kun emme vaella lihan vaan Hengen mukaan (Room. 8:1). Jumala kääntää kaiken meidän parhaaksemme, kun rakastamme Jumalaa (Room. 8:28).

Johtopäätökset ja soveltaminen

Jeesus Kristus oli täysi ihminen ja täysi Jumala, Jumalan ja Ihmisen Poika. Hän oli Jumalan Pyhän Hengen voitelema ja teki Pyhässä Hengessä ihmetekonsa (Ap.t. 10:38). Jeesuksen teot todistivat siitä, että hän eli täynnä Jumalan Pyhää Henkeä ja oli yhtä Isän Jumalan kanssa. Ne, jotka uskoivat Jeesukseen, saivat uskolleen vahvistusta ihmeistä ja merkeistä, joita Jeesus teki. Ne, jotka hylkäsivät Jeesuksen ja uskon, kääntyivät siten vastustamaan Jumalaa. Heistä pahimmat ja eniten paatuneet väittivät Jeesuksen olevan pääpaholaisen hallinnassa ja riivaama ja paholaisen avulla tekevän ihmeensä. He jopa aikoivat kivittää Jeesuksen (Joh. 10:23-39). Näin he Pyhän Hengen pilkalla torjuivat sen, että olisivat voineet pelastua, koska pelastus tulee ihmisille vain Jeesuksen veren ja Pyhän Hengen kautta.

Jumala tahtoo, että kaikki pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Siksi meidän tulee rukoilla ja kiittää toisten ihmisten puolesta (1. Tim. 2:1-4). Pelastuksen voi vastaanottaa vain Jeesuksen Kristuksen ja Pyhän Hengen kautta. Kukaan joka murehtii, onko tehnyt Pyhän Hengen pilkan, ei ole voinut sitä tehdä. Kukaan, joka haluaa elää Jeesuksen yhteydessä ja rakastaa häntä, ei ole voinut tehdä sitä. Kukaan, joka uskoo Jeesuksen olevan Jumalan Poika ja joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen Herrakseen ihmisten edessä, ei ole voinut sitä tehdä. Kukaan, joka rakastaa Jeesusta Kristusta ja toisia ihmisiä, ei ole voinut sitä tehdä. Kukaan, jossa Pyhä Henki asuu, ei ole voinut sitä tehdä.

Totuus tekee meidät vapaiksi (Joh. 8:32). Täydellinen rakkaus karkottaa pelon (1. Joh. 4:18). Heitä kaikki murheesi Herran kannettaviksi, sillä hän pitää sinusta huolen (1. Piet. 5:7). Sillä niin on Jumalan maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä (Joh. 3:16)!

Miika Halonen
05.05.2015
Aika ja hetki 28.08.2017
Kädet 19.06.2017
Rohkaisija 19.06.2017
Kesämaa 13.06.2017
Hiljenny 23.03.2017
Israelin kansan vaiheet 03.02.2017
Herramme 22.02.2016
Ystävyys 17.02.2016
Neitoselle 09.02.2016
Apua Uuteen Vuoteen 27.01.2016
Jouluna 2015 18.12.2015
Oi, mikä armo 25.11.2015
Adventti 20.11.2015
Herra saapuu 04.11.2015
Ajatuksia 14.08.2015
Pyhän Hengen pilkka 05.05.2015
Jumalaa etsivä rukous ja tarttuva usko, terveisiä Kiponniemestä 15.04.2015
Mullistusten ja Jumalan valtakunnan läpimurtojen aika 01.04.2015
Vannominen ja vala 29.01.2015
Meillä on vastuu ihmisinä! Jumala antoi meille vallan, viisauden ja armon. 19.01.2015
Rakkaamme Jeesus 22.12.2013
Raamatun sanoma Synnistä 21.12.2013
Olemmeko luomisen vai evoluution tulosta? 12.11.2013
Keitä nuo säkkipukuiset todistajat ovat? (Ilm. 11:3-4) 09.09.2013
Miksi pitää kärsiä vaivaa kuin sotilas? (2. Tim. 2:3-6) 14.07.2013
Mikä ihmeen karitsa ja maito –juttu? (2. Moos. 34:26) 03.06.2013
Maailman valkeus kutsuu sinua… 09.05.2013
Tekeekö Jumala muka myös pahaa? (Job 2:7-10) 25.04.2013
Pitäisikö tässä vielä itsensäkin kieltää? (Matt. 16:24-25) 16.03.2013
Eikö mikään erota Jumalan rakkaudesta? (Room. 8:38-39) 26.02.2013
Mieskö saa määrätä kaapin paikan? (Ef. 5:21-33) 26.01.2013
Uskoko antaa rikkauden? (1. Tim. 6:6) 26.12.2012
ALOITA UUSIVUOSI RUKOUKSELLA JA YLISTYKSELLÄ! 19.12.2012
Valoa, iloa ja hyvää mieltä! 09.10.2012
RENE LAULAJAINEN ALAJÄRVEN VAPAASEURAKUNNASSA 02.10.2012
Alajärven vapaaseurakunta jakaa soppaa 27.06.2012
Herätyksen avaimia 30.08.2011
Kuohuta Jumalallinen tuli sisälläsi! 29.01.2010
JUMALA ETSII IHMISTÄ 15.06.2009
TARVITSEMME JUMALAN HENKEÄ! 24.05.2009
VERIUHRI 04.02.2009
TURVAPAIKKA 19.05.2008
Jumala on voimamme 12.05.2008
HELLUNTAI VOIMA 05.05.2008
JEESUS ON TIE 28.04.2008
RUKOUS JA JUMALAN SANA 20.03.2008
MIKSI KASTE ON NIIN TÄRKEÄ, ETTÄ RAAMATTU KÄSKEE OTTAAMAAN SEN? 15.01.2008
MITEN SÄILYT USKOSSA ELÄMÄSI LOPPUUN SAAKKA? 09.01.2008
UUDESTISYNTYMINEN - MITÄ SE TARKOITTAA? 04.01.2008
MEIDÄN TULISI KASVAA KRISTUKSEN KALTAISIKSI / OSA2 03.12.2007
MEIDÄN TULISI KASVAA KRISTUKSEN KALTAISIKSI 16.11.2007
HILJAISUUDEN HUONE 16.10.2006
Baasanin härät 25.09.2006
Oikealla puolella 26.03.2006
AUTUAS SE, JOKA USKOO NÄKEMÄTTÄ 12.02.2006
TUO MAA, PÄÄLLÄ PILVIEN 15.12.2005
Anteeksianto ja siunaaminen 12.12.2005
HENGELLINEN IHMINEN 23.11.2005
TOSI ONNI! 20.11.2005
JUMALAN PELASTUKSEN NARU 21.10.2005
JUMALA VETÄÄ PUOLEENSA RAKKAUDELLAAN 30.09.2005
JUMALAN VARTIOPAIKALLA 26.08.2005
KANAANILAISEN NAISEN USKO 10.08.2005
Ihminen on Jumalan kirje 20.05.2005
AIKOJEN JA HETKIEN TIETÄMINEN 18.04.2005
Ristiin naulittuna 27.03.2005
Mooseksen rukous 21.03.2005
Taivaallinen kaupunki 27.02.2005
Keskeneräisenä Jumalan käytössä 04.02.2005
Johdatuksen etsimistä 01.02.2005