Lue


Meillä on vastuu ihmisinä! Jumala antoi meille vallan, viisauden ja armon.

Jos uskomme evoluutioon ja kaiken sattumanvaraisuuteen ja siihen, ettei Raamattu ole totta ja ettei Jumalaa ole olemassa, ei ole olemassa absoluuttista ja muuttumatonta oikeaa ja väärää, ei ole hyvää ja pahaa. Silloin ihmiset ovat vain kehittyneitä eläimiä, jotka eivät ole oikeasti vastuusta teoistaan tai tekemättä jättämisistään kenellekään. Silloin ihmiselämän tarkoitus on vain saada itselle niin paljon mielihyvää ja nautintoa kuin mahdollista. Toisille voi silti tehdä hyvää, koska hyvän tekemisestä saa iloa itsellekin. Tässä maailmankatsomuksessa koko elämä on maan päällinen elämä ennen kuolemaa. Kaikki päättyy kuolemaan ja sitäkin ennen elämä on surkeaa taistelua eloonjäämisestä ja kilpailua toisten kanssa. Tässä ajatusmallissa kaikki on suhteellista, kaikkien pitää saada uskoa ja toimia niin itse parhaaksi kokevat. Kukaan toinen ei saa tulla sanomaan, että hänellä on tiedossaan totuus tai että joku asia olisi pahaa ja väärin. Ketään ei saa tuomita mistään, koska ei ole olemassa oikeaa ja väärää, jokainen saa itse päättää, mikä minusta tuntuu oikealta ja hyvältä.

Jos taas uskomme Jumalaan ja Jeesukseen ja siihen, että Raamattu on totta ja että Jumala loi kaiken tiettyä hyvää tarkoitusta varten, on olemassa absoluuttinen ja muuttuman oikea ja väärä, on olemassa hyvä ja paha. Ei ole jokaiselle omaa totuutta, on vain yksi totuus. Kun Jumala loi ihmisen, Jumala antoi ihmiselle vapaan tahdon valita: Hän sai joko totella Jumalaa, mistä seurasi hyvää, koska Jumala tahtoo meille vain hyvää ja hänen tahtoaan noudattamalla, olemme tosi siunattuja, tai hän sai valita oman tiensä, joka itse asiassa oli paholaisen tie. Koska Jumala loi meidät ja kaiken, hän tietää, mikä on meille parhaaksi ja milloin olemme ihmisinä kaikkein onnellisimpia ja saamme eniten iloa elämästä. Siksi hän antoi meille ohjeet ja käskyt Sanassaan, Raamatussa.

Raamatun käskyjä ei annettu kiusaksemme ja meille kamaliksi vaatimuksiksi vaan meidän omaksi parhaaksemme. Pari esimerkkiä: 1) Raamatussa Jumala antoi kiellon, ettei saa tehdä aviorikosta. Ne ihmiset, jotka elävät koko elämänsä uskollisina aviopuolisolleen, yksi mies ja yksi nainen, ja panostavat avioliittoonsa, ovat todella onnellisia ja saavat nauttia elämästään ja avioliitostaan täysillä. Myös tällaisessa perheessä lapsista kasvaa tasapainoisempia kuin rikkinäisissä perheissä. Sen sijaan ne, jotka pettävät puolisoaan tai vaihtavat puolisoa tai ovat avoliitossa tai harjoittavat vääristynyttä seksuaalisuutta (esim. homous, lesbous, sukupuolen vaihtaminen, prostituutio, porno, moniavioisuus, eläimiin sekaantuminen), eivät koe sitä puhtautta, pyhyyttä, iloa, onnea, turvallisuutta ja nautinnon runsautta, mitä yksiavioisessa miehen ja naisen välissä uskollisessa avioliitossa koetaan jatkuvasti läpi vuosikymmenten. Toimimalla Jumalan Sanan ohjeiden mukaan saamme osaksemme suuren siunauksen ja onnen.

2) Raamatussa Jumala käskee meitä antamaan anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Koska elämme syntiin langenneessa ja rikkinäisessä maailmassa, jokainen meistä joutuu kokemaan joskus sitä, että meitä vastaan rikotaan. Meitä loukataan ja meistä puhutaan pahaa. Ne ihmiset, jotka eivät anna anteeksi heitä vastaan rikkoneille, joutuvat sisäiseen, ahdistavaan vankilaan elämässään. Katkeruus, kauna, anteeksiantamattomuus ja viha kalvavat heitä sisältä käsin. He ovat sidottuja, kahlittuja; vapaus, rauha ja ilo katoavat heidän elämästään – tai ainakin vähentyvät. Heidän on vaikea edes ajatella heitä vastaan rikkoneita ja kohdata heitä, heillä ei ole vapautta eikä yhteyttä. Sen sijaan ne, jotka tottelevat Jumalan Sanan käskyä Raamatussa ”Antakaa anteeksi niille, jotka ovat teitä vastaan rikkoneet” saavat vapauden, rauhan, puhtauden, onnen, ilon ja yhteyden kuntoon. He saavat taas nauttia elämästä, voivat ajatella myös hyvää heitä vastaan rikkoneista ja voivat jopa tehdä heille hyvää ja puhua heistä hyvää (jokaisessa ihmisessä on varmasti myös jotain hyvää). Jumalan Sanan mukaan toimiminen tuo ilon, rauhan ja vapauden tässäkin asiassa. Mitä enemmän tottelemme Jumalaa ja elämme hänen tahtonsa mukaan, sitä onnellisempia ja siunatumpia olemme. Se ei tarkoita, ettei meillä olisi vaikeuksia, mutta saamme kokea kaiken keskellä vahvaa sisäistä rauhaa, iloa, puhtautta, uskoa, toivoa, elämää ja rakkautta. Se on mahtavaa! Lisäksi meillä on hyvät yhteydet toisiin ihmisiin ja se yhteys, jota toisten uskovien kanssa koemme, on aivan huikean mahtavaa. Olemme veljiä ja sisaria Herrassa, saman Jumalan lapsia. Se yhteys ylittää kaikki seurakuntien ja kirkkokuntien rajat. Kaikki Jeesukseen Kristukseen uskovat kristityt ovat samaa perhettä jäsenyyksistä riippumatta. Meillä on yhteys keskenämme ja se on tosi siistiä!

Kun Jumala loi ihmisen, Jumala antoi ihmiselle käskyn hallita maan päällä ja pitää huolta maasta. Tämä maa annettiin meidän vastuullemme. Jumala ei silti jättänyt meitä oman onnemme nojaan vaan antoi meille Jumalan Sanan, jota noudattamalla, voimme hallita viisaasti kaikkien parhaaksi. Jumalan Sana, Raamattu, antaa meille viisautta, miten voimme elää oikein ja tehdä hyvää toisille. Jumala on kanssamme, jos me olemme hänen kanssaan. Jumala neuvoo omiaan myös Pyhän Henkensä kautta. Jumala ei siis ole yhtään välinpitämätön ja jättänyt meitä oman onnemme nojaan. Mutta me emme voi syyttää Jumalaa maailman pahuudesta ja kärsimyksistä. Jumala loi alussa kaiken hyväksi. Ei ollut syntiä, ahdistusta, tuskaa, kuolemaa, sairautta, vääryyttä eikä kärsimyksiä. Ne kaikki tulivat meidän, ihmisten, syntiin lankeemuksen tähden maailmaan. Jumalan luoma kaunis ja upea maailma rikkoutui, tuhoutui ja turmeltui. Ihmisten elinikä laski, sairaudet, vääryydet, tuskat, sodat, epäoikeudenmukaisuus, pahuus, julmuus, väkivalta, ahneus ja kuolema astuivat maailmaan.

Jumala ei kuitenkaan jättänyt meitä pulaan vaan valmisti meille pelastuksen. Vaikka maa oli annettu ihmisten valtaan, ihminen antoi sen paholaisen valtaan suostumalla tottelemaan paholaisen synnin houkutuksia ja kiusauksia. Himo, ylpeys, ahneus, itsekkyys, kärsimättömyys ja kiittämättömyys alkoivat ohjata ihmisten valintoja, ajatuksia, pyrkimyksiä, motiiveja, uskomuksia, puheita, tekoja ja ajan- ja rahankäyttöä. Jumala näki, että emme voi itse itseämme pelastaa. Siksi Jumala, joka on täydellinen, pyhä, puhdas, hyvä, oikeudenmukainen, voimallinen, armollinen ja rakkaudellinen, oli valmis kantamaan meidän ihmisten synnin eli vääryyden rangaistuksen ristillä.
Koska Jumala oli oikeudenmukainen, ihminen piti tuomita ihmisen rikkomuksista. Siksi Jumala antoi Ainoan Poikansa Jeesuksen syntymään ihmiseksi neitsyt Mariasta. Jumalalle, joka on kaiken luonut, ei ollut mitään vaikeuksia Pyhän Hengen avulla synnyttää Jeesus Kristus Mariasta. Neitseestä syntymisessä ei ole yhtään vaikeaa Jumalan Pojalle, joka Sanallaan loi taivaat ja maan ja koko maailmankaikkeuden ja kaikki ihmiset. Jeesus eli ihmiselämän ilman syntiä, pahuutta ja vääryyttä. Hän teki kaikessa oikein. Hänet tuomittiin valheellisin perustein, häntä kidutettiin, hänet ruoskittiin, häntä hakattiin, häntä syljettiin, hänet naulittiin elävänä ristille täysin häpäistynä alasti ja verisenä. Jumala siirsi kaikkien ja kaikkina aikoina elävien ihmisten synnit Jeesuksen päälle ja aurinko pimeni muutamien tuntien ajaksi. Jeesus huusi ristillä: ”Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit. Isä anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Se on täytetty.”
Jeesus koki sen, mikä meille synnin takia kuului, eron rakastavasta ja hyvästä Jumalasta.

Kolmantena päivänä Jeesus nousi kuolleista Pyhän Hengen voimasta. Hän ilmestyi yli kuukauden aikana yli 500 ihmiselle, jotka ovat hänen ylösnousemuksensa silminnäkijätodistajia! Sen jälkeen hän nousi yli 10 silminnäkijän todistamana taivaaseen pilven päällä. Jeesus meni taivaaseen Isän Jumalan luokse ja hän elää ikuisesti. Hän ei joutunut helvettiin, koska oli puhdas eikä tehnyt itse koskaan mitään väärää. Hän nousi ylös ja hallitsee ikuisesti. Hän tulee tuhoamaan paholaisen ja pahuuden. Enkelit julistivat, että Jeesus tulee samalla tavoin vielä näkyvästi takaisin maan päälle.

Jeesus tulee tuomitsemaan elävät ja kuolleet tekojensa mukaan, täysin totuudellisesti, oikeudenmukaisesti ja armollisesti. Kukaan luotu ei voi paeta Jumalan viimeistä tuomiota. On olemassa taivas ja on olemassa helvetti, tulinen järvi, kadotus. Jumala on hyvä ja rakastava. Jumala ei tahdo, että kukaan ihminen joutuisi helvettiin, mutta Jumala on myös oikeudenmukainen ja armollinen. Ne, jotka eivät ota Jumalan valmistamaa armon ja rakkauden tarjousta vastaan, joutuvat itse kantamaan syntiensä rangaistuksen, kuoleman ja helvetin. Jeesus kuoli kaikkien edestä, mutta Jumalan antoi vapaan tahdon ihmisille. Jumala ei luonut meistä robotteja. Ihminen saa itse valita, ottaako vastaan armon ja Jumalan valmistaman pelastuksen sekä hyvyyden vai ei. Jotka torjuvat armon, ovat ikuisesti erossa Jumalasta ja hänen ihanasta läsnäolostaan, siksi he joutuvat helvettiin, paikkaan, jossa on kamalaa, koska Jumala ei ole siellä, siellä ei koeta Jumalan hyvyyttä ja siunauksia toisin kuin taivaassa, jossa ei ole enää mitään syntiä, tuskaa, kuolemaa, sairautta, pahuutta, pelkoa, ahdistusta eikä mitään pahaa. Jumala itse pyyhkii kaikki kyyneleet niiltä, jotka ovat ottaneet vastaan pelastuksen Jeesuksen Kristuksen kautta. He elävät ikuisesti Jumalan yhteydessä taivaassa, muut elävät ikuisesti kadotuksessa paholaisen kanssa.

Me olemme vastuusta teoistamme Jumalan edessä. Jeesukseen Kristukseen ja Raamattuun uskomalla, saamme osaksemme pelastuksen. Kun tunnustamme syntimme, vääryyteemme ja pahuutemme, kadumme ja hylkäämme ne ja pyydämme Jeesukselta anteeksi, saamme armon ja anteeksi annon. Jumalan Pojan, Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä ja vääryydestä. Jumalan armo alkaa muuttaa meitä sydämestä käsin. Uskomuksemme, arvomme, pyrkimyksemme, motiivimme, tahtomme, ajatuksemme, puheemme, tekomme, ajankäyttömme ja rahankäyttömme alkaa muuttua. Koska Jumala rakasti meitä ensin, mekin alamme rakastaa: Rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäisiämme niin kuin itseämme. Jumalan armo ja rakkaus muuttavat meitä ja meissä syntyy sisäinen vahva halu tehdä hyvää toisille ja auttaa toisia. Haluamme muuttua enemmän Jeesuksen kaltaisiksi. Haluamme, että toisetkin saavat osakseen kaiken sen hyvän, mitä olemme Jumalalta lahjaksi saaneet täysin ilman omia ansioitamme.

Miksi sitten hyvä ja rakastava Jumala tuomitsee luomiaan ihmisiä helvettiin? Siksi, että uuteen taivaaseen ja uuteen maahan ei päästetä mitään pahaa tai mitään mikä olisi kenellekään lankeemukseksi. Siellä on kaikki hyvin ja kaikki saavat nauttia täysillä Jumalan hyvyydestä iankaikkisesti. Ne, jotka eivät ota vastuutaan Jumalan edessä todesta, jotka eivät kadu syntejään ja jotka eivät ota Jeesuksen valmistamaa pelastusta ja armoa vastaan, maksavat teoistaan ikuisesti helvetin rangaistuksessa. Jos Jumala ei tuomitsisi ylpeitä ja pahaa tekeviä, katumattomia, ihmisiä helvettiin, hän ei oikeasti rakastaisi ketään vaan kaikki joutuisivat ikuisesti kärsimään toisten pahuudesta. Silloin Jumala ei myöskään olisi kaikkivaltias ja kaikkivoipa, mutta Jumala on pelottavan voimallinen, pyhä, oikeudenmukainen ja armollinen. Hän antaa anteeksi, kun vain otamme anteeksiannon vastaan. Mutta hänen armonsa muuttaa meidät ja saamme alkaa tehdä hyvää. Emme siis voi itse hyvittää pahoja tekojamme ja ajatuksiamme tekemällä hyvää, vaan kun otamme Jeesuksen uhrikuolemallaan ristillä valmistaman pelastuksen vastaan, Jumalan armo alkaa muuttaa meitä ja meissä vahvistuu halu tehdä hyvää ja edistää oikeudenmukaisuutta ja hyvyyttä maailmassa.

Jeesuskaan ei ollut vaan hyvä uskonnollinen opettaja vaan radikaali hyvän tekijä ja oikeuden ja syrjittyjen puolustaja! Jeesuksen aikana samarialaisia syrjittiin ja heihin suhtauduttiin rasistisesti. Naisia ei pidetty minkään arvoisina, he olivat vain miestensä omaisuutta. Juutalaiset miehet eivät olisi saaneet olla missään tekemisissä samarialaisten naisten kanssa. Ja mitä Jeesus teki? Jeesus meni Samariaan ja jutteli kaivolla samarialaisen hyljätyn ja aviorikkoneen naisen kanssa. Nainen koki Jeesuksessa totuuden, arvostuksen ja armon ja muuttui. Jeesus ei halveksinut häntä vaan toi ihmisarvon, kunnia ja armon hänen elämäänsä. Nainen meni kertomaan Jeesuksesta ja monet muutkin uskoivat, että Jeesus oli Jumalan Poika, Pelastaja.

Ihmiset halveksivat Sakkeusta, joka oli veronkerääjien esimies ja joka oli tosi rahanahne. Mitä Jeesus teki? Jeesus meni Sakkeuksen kotiin kylään ja Jeesuksen armollinen, pyhä, hyvä ja puhdas läsnäolo muutti tuon miehen ikuisiksi ajoiksi. Sakkeus tunnusti rikkomuksensa ja katui, että oli varastanut ja ollut kiskuri. Hän lupasi korvata kaiken 4-kertaisesti, mitä oli kiskurina kiskonut liikaa veroa. Lisäksi hän lupasi antaa puolet omaisuudestaan köyhille! Jeesus rakasti Sakkeusta ja Sakkeus koki Jeesuksen armon, rakkauden ja valtavan hyvyyden. Se muutti Sakkeuksen sydämen. Sakkeuksesta tuli rehellinen, antelias ja hän alkoi auttaa köyhiä.

Saul tarsolainen vihasi kristittyjä ja vainosi heitä. Hän oli täynnä katkeruutta ja murhanhimoa. Jo joitain vuosia aiemmin ylösnoussut ja taivaaseen astunut Jeesus Kristus ilmestyi hänelle näkyvästi ilmestyksessä ja kaikki muuttui. Saul tunnusti vääryytensä ja pahuutensa ja sai kokea Jeesuksen armon, anteeksi annon ja rakkauden. Jeesuksen kohtaaminen muutti Saul tarsolaisen täysin. Hän alkoi rakastaa Jumalaa, Jeesusta, kristittyjä ja kaikkia ihmisiä. Hän alkoi levittää ilosanomaa Jeesuksesta ja syntien anteeksisaamisesta. Hänestä tuli voimallisin apostoli ja lähetystyöntekijä koko Välimeren alueella. Hän perusti seurakuntia ja hänen kauttaan Jeesus muutti tuhansien ihmisten elämän. Hän palveli ja auttoi toisia. Hän uhrautui toisten hyvinvoinnin tähden. Hän kuoli uskonsa tähden marttyyrina, mutta eli siunatun elämän auttaen tuhansia ihmisiä, rakastaen, kunnioittaen ja palvellen heitä. Jumalan armo ei mennyt hukkaan hänessäkään!

Miksi sitten hyvä, kaikkivaltias ja armollinen Jumala sallii kärsimyksiä, sairauksia ja kuolemaa maan päällä? Miksi viattomat lapset kuolevat sairauksiin Afrikassa ja muualla? Miksi Jumala ei estä sitä, jos on kerran kaikkivaltias ja rakastava Jumala? Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumala antoi ihmiselle vallan hallita maan päällä. Tehtävämme oli hallita kaikkea elämää maan päällä ja viljellä ja varjella maata. Me epäonnistuimme siinä ihmiskuntana synnin ja vääryyden takia. Me olemme tilivelvollisia Jumalan edessä. Emme voi pakoilla vastuutamme. Jumala tahtoo hyvää kaikille ihmisille. Jumala rakastaa köyhiä lapsia, jotka kuolevat sairauksiin köyhissä maissa. Jumala rakastaa ihmiskaupan uhreja ja vainottuja ihmisiä. Meillä on valta ja meillä on vastuu! Jumala on ne antanut meille. Jumala on kutsunut meidät laittamaan pisteen pahuudelle, vääryydelle ja epäoikeudenmukaisuudelle. Me voimme paljon enemmän kuin tajuammekaan! Meillä on vaikutusvaltaa. Me voimme muuttaa maailmaa paremmaksi paikaksi elää, Jumalan armon avulla.

Jos kysyt, miksi rakastava ja hyvä Jumala ei estä kärsimyksiä ja pahuutta maan päällä, peili kääntyy sinuun itseesi, meihin jokaiseen! Jumala antoi meille Sanassaan, Raamatussa, ohjeet, miten elää oikein ja tehdä hyvää. Jumala on antanut meille Pojassaan, Jeesuksessa Kristuksessa, mahdollisuuden saada syntimme anteeksi ja muuttua Jumalan armon vaikutuksesta. Jumala on antanut meille uskoville kristityille Pyhän Henkensä voimaksi, joka auttaa meitä elämään Jumalan hyvän tahdon mukaan ja tekemään hyvää. Meidät on kutsuttu elämään niin kuin Jeesus eli! Meidät on kutsuttu rakastamaan Jumalaa ja lähimmäisiämme. Yhdessä Jumalan kanssa me voimme auttaa ja muuttaa maailmaa paremmaksi!

Jumalan armo on vaikuttanut mm. seuraavia asioita meidän aikanamme: Uskovat kristityt ja monet muut ovat lähteneet liikkeelle auttamaan ihmisiä, tuomaan heille ihmisarvoa, vapautta, rauhaa ja hyvinvointia ja edistämään oikeudenmukaisuutta. Mm. Amerikassa, Ranskassa, Nepalissa ja Intiassa on vapautettu jo tuhansia orjia, ihmiskaupan uhreja, ja autettu heitä elämään sekä annettu heille koulutus. Kummilapsityön kautta on autettu lukematon määrä köyhiä lapsia kouluun, jolloin he ovat päässeet irti riiston ja köyhyyden kierteestä. Avustus- ja kriisiaputyön kautta on autettu valtavaa määrää hädässä ja vaikeuksissa olevia. Vainottuja ihmisiä on autettu tuhansittain. Koulutuksen, asennemuokkaustyön, hygienian parantamisen, terveydenhuollon ja muun avun viemisen kautta on onnistuttu vähentämään monien sairauksien esiintymistä. Rokotusten ja muun avun kautta on onnistuttu poistamaan monista maista kokonaan monia vakavia sairauksia, joihin lapset ennen kuolivat. Lapsikuolleisuutta on onnistuttu vähentämään paljon, sairauksia on voitettu, rauhaa ylläpidetty, konflikteja ratkaistu, orjuutta vastustettu ja vähennetty, ihmisten sanan- ja uskonnonvapautta edistetty, hyvinvointia ja lukutaitoa edistetty. Syrjittyjä ja halveksittuja on puolustettu, maahan poljetut on nostettu omille jaloilleen.

Toivottomille on tuotu toivoa, pelokkaille rohkeutta, hylätyille yhteyttä, halveksituille on tuotu ihmisarvo ja arvostus. Juutalaiset, joilla on myös Jumalan Sana, Vanha testamentti, ovat onnistuneet poistamaan malarian koko Israelista! Ugandassa aidsin määrä on laskenut räjähdysmäisesti kristittyjen ja Jumalan yhteistoiminnan seurauksena. Orpoja, leskiä ja muukalaisia on autettu. Orpokoteja on perustettu ja vanhuksista on pidetty huolta. Ihmisiä on opetettu antamaan anteeksi ja rakastamaan kaikkia. Ihmisiä on opetettu auttamaan toisia ja tekemään hyvää toisille.

Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa, evankeliumi, on muuttanut meidänkin aikanamme miljardien ihmisten elämän ikuisiksi ajoiksi. Kahlitut ovat saaneet vapauden, sairaat terveyden, kuolleet elämän, pelokkaat rohkeuden, toivottomat toivon, riippuvuudet ovat katkenneet, asenteet ja pyrkimykset ovat muuttuneet, sydämet ovat muuttuneet. Elämät ovat muuttuneet. Ihmiset ovat alkaneet elää niin kuin Jeesus eli. Hyvä on alkanut kasvaa ja lisääntyä. Ihmiset ovat ottaneet vastuun teoistaan ja alkaneet elää Jumalan Sanan ja hyvän tahdon mukaan. Pahan ja kärsimyksen, kuoleman ja sairauden, vääryyden ja epäoikeudenmukaisuuden valta ovat vähentyneet. Korruptoituneet maat ovat vapautuneet ja muuttuneet ja alkaneet toimia oikein ja tehdä hyvää. Ihmisten ei ole enää tarvinnut haaskata aikaansa vain itselleen nautinnon ja mielihyvän hakemiseen. Ihmisten ei ole enää tarvinnut haaskata rahojaan vain itselleen elämiseen. Ihmiset ovat saaneet alkaa tekemään hyvää, radikaalisti hyvää, toisille ihmisille ja käyttämään aikansa, taitonsa ja voimavaransa kaikkien ihmisten yhteiseksi parhaaksi. Tätä saa aikaan Jumalan armo!

Miksi Jumala ei estä pahuutta, vääryyttä, sotia, sairauksia, kärsimyksiä ja kuolemaa? Kyllä estää, hän tekee sen yhteistyössä kanssamme, sillä ihmiset luodessaan hän antoi meille vallan hallita elämää maan päällä ja viljellä ja varjella maata! Vastuu on meillä, mutta Jumala on kanssamme. Me voimme muuttaa maailman, kun Jumala on kanssamme! Me voimme poistaa monet sairaudet, joihin köyhät lapset kuolevat köyhissä maissa. Me voimme vapauttaa ihmiskaupan uhrit ja auttaa heitä pääsemään ihmisarvoiseen elämään. Me voimme käydä katsomassa yksinäisiä ihmisiä ja tuottaa heille iloa. Me voimme puolustaa kiusattuja ihmisiä. Me voimme antaa köyhille ihmisille ruokaa, juomaa ja vaatteita. Me voimme lahjoittaa avustusjärjestöille, jotka järjestävät puhdasta vettä ja puhdasta ruokaa köyhiin maihin ja auttavat terveydenhuollossa, niin että monet sairaudet ja lapsikuolemat vältetään. Me voimme rakentaa rauhaa erilaisten ihmisten välille ja sodat estyvät. Me voimme puhua hyvää toisille ja toisista. Me voimme antaa anteeksi. Me voimme rakastaa! On aikamme. Jumala kutsuu meitä Jeesuksessa Kristuksessa: Seuratkaa minua ja minä teen teistä ihmisten kalastajia. Niin Jumalan armo ei mene hukkaan meidän kohdallamme. Mitä hyvää olet valmis tekemään sen hyväksi, että Jumalan hyvä ja rakastava tahto tapahtuisi myös maan päällä niin kuin taivaissa?

Nyt on aikamme seurata Jeesusta ja rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäisiämme niin kuin itseämme. Me voimme muuttaa maailman paljon paremmaksi Jumalan kanssa!

Ja lopulta maailmanlopussa kaikkivaltias, hyvä, armollinen ja oikeudenmukainen Jumala tuhoaa nykyisen maailmankaikkeuden ja luo kaikkien ihmisten nähden uudet taivaat ja uuden maan, joissa kaikki on hyvää eikä mikään pahuutta, syntiä, tuskaa, sairautta eikä kuolemaa ole enää oleva. Jumala pyyhkii kaikki kyyneleet omiensa silmistä, sillä kaikki entinen on mennyt. Jumala ottaa kuninkuuden ja hallituksen käsiinsä ja laittaa suuren voimansa liikkeelle! Niin alkaa iankaikkinen elämä taivaassa ja helvetissä. Kummassa sinä haluat olla mukana? On aika tunnustaa synnit, katua ja pyytää niitä anteeksi. On aika ottaa Jeesus Kristus vastaan sydämeen Herrana ja Pelastajana. On aika antaa Jumalan armon muuttaa meitä. Sitten me teemme oman osamme Jumalan kanssa ja Jumala tekee oman osansa. On Jumalan armon, rakkauden ja hyvyyden aika! Kannathan vastuusi ja edistät totuutta, hyvyyttä, rakkautta ja oikeudenmukaisuutta maan päällä?

Miika Halonen
19.01.2015
Aika ja hetki 28.08.2017
Kädet 19.06.2017
Rohkaisija 19.06.2017
Kesämaa 13.06.2017
Hiljenny 23.03.2017
Israelin kansan vaiheet 03.02.2017
Herramme 22.02.2016
Ystävyys 17.02.2016
Neitoselle 09.02.2016
Apua Uuteen Vuoteen 27.01.2016
Jouluna 2015 18.12.2015
Oi, mikä armo 25.11.2015
Adventti 20.11.2015
Herra saapuu 04.11.2015
Ajatuksia 14.08.2015
Pyhän Hengen pilkka 05.05.2015
Jumalaa etsivä rukous ja tarttuva usko, terveisiä Kiponniemestä 15.04.2015
Mullistusten ja Jumalan valtakunnan läpimurtojen aika 01.04.2015
Vannominen ja vala 29.01.2015
Meillä on vastuu ihmisinä! Jumala antoi meille vallan, viisauden ja armon. 19.01.2015
Rakkaamme Jeesus 22.12.2013
Raamatun sanoma Synnistä 21.12.2013
Olemmeko luomisen vai evoluution tulosta? 12.11.2013
Keitä nuo säkkipukuiset todistajat ovat? (Ilm. 11:3-4) 09.09.2013
Miksi pitää kärsiä vaivaa kuin sotilas? (2. Tim. 2:3-6) 14.07.2013
Mikä ihmeen karitsa ja maito –juttu? (2. Moos. 34:26) 03.06.2013
Maailman valkeus kutsuu sinua… 09.05.2013
Tekeekö Jumala muka myös pahaa? (Job 2:7-10) 25.04.2013
Pitäisikö tässä vielä itsensäkin kieltää? (Matt. 16:24-25) 16.03.2013
Eikö mikään erota Jumalan rakkaudesta? (Room. 8:38-39) 26.02.2013
Mieskö saa määrätä kaapin paikan? (Ef. 5:21-33) 26.01.2013
Uskoko antaa rikkauden? (1. Tim. 6:6) 26.12.2012
ALOITA UUSIVUOSI RUKOUKSELLA JA YLISTYKSELLÄ! 19.12.2012
Valoa, iloa ja hyvää mieltä! 09.10.2012
RENE LAULAJAINEN ALAJÄRVEN VAPAASEURAKUNNASSA 02.10.2012
Alajärven vapaaseurakunta jakaa soppaa 27.06.2012
Herätyksen avaimia 30.08.2011
Kuohuta Jumalallinen tuli sisälläsi! 29.01.2010
JUMALA ETSII IHMISTÄ 15.06.2009
TARVITSEMME JUMALAN HENKEÄ! 24.05.2009
VERIUHRI 04.02.2009
TURVAPAIKKA 19.05.2008
Jumala on voimamme 12.05.2008
HELLUNTAI VOIMA 05.05.2008
JEESUS ON TIE 28.04.2008
RUKOUS JA JUMALAN SANA 20.03.2008
MIKSI KASTE ON NIIN TÄRKEÄ, ETTÄ RAAMATTU KÄSKEE OTTAAMAAN SEN? 15.01.2008
MITEN SÄILYT USKOSSA ELÄMÄSI LOPPUUN SAAKKA? 09.01.2008
UUDESTISYNTYMINEN - MITÄ SE TARKOITTAA? 04.01.2008
MEIDÄN TULISI KASVAA KRISTUKSEN KALTAISIKSI / OSA2 03.12.2007
MEIDÄN TULISI KASVAA KRISTUKSEN KALTAISIKSI 16.11.2007
HILJAISUUDEN HUONE 16.10.2006
Baasanin härät 25.09.2006
Oikealla puolella 26.03.2006
AUTUAS SE, JOKA USKOO NÄKEMÄTTÄ 12.02.2006
TUO MAA, PÄÄLLÄ PILVIEN 15.12.2005
Anteeksianto ja siunaaminen 12.12.2005
HENGELLINEN IHMINEN 23.11.2005
TOSI ONNI! 20.11.2005
JUMALAN PELASTUKSEN NARU 21.10.2005
JUMALA VETÄÄ PUOLEENSA RAKKAUDELLAAN 30.09.2005
JUMALAN VARTIOPAIKALLA 26.08.2005
KANAANILAISEN NAISEN USKO 10.08.2005
Ihminen on Jumalan kirje 20.05.2005
AIKOJEN JA HETKIEN TIETÄMINEN 18.04.2005
Ristiin naulittuna 27.03.2005
Mooseksen rukous 21.03.2005
Taivaallinen kaupunki 27.02.2005
Keskeneräisenä Jumalan käytössä 04.02.2005
Johdatuksen etsimistä 01.02.2005