Lue


KANAANILAISEN NAISEN USKO

Matt.15:21-28 Ja Jeesus lähti sieltä ja vetäytyi Tyyron ja Siidonin tienoille. Ja katso, kanaanilainen vaimo tuli niiltä seuduilta ja huusi sanoen: "Herra, Daavidin poika, armahda minua. Riivaaja vaivaa kauheasti minun tytärtäni." Mutta hän ei vastannut hänelle sanaakaan. Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoilivat häntä sanoen: "Päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän jälkeemme." Hän vastasi ja sanoi: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö." Mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi: "Herra, auta minua." Mutta hän vastasi ja sanoi: "Ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille." Mutta vaimo sanoi: "Niin, Herra; mutta syöväthän penikatkin niitä muruja, jotka heidän herrainsa pöydältä putoavat." Silloin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle, niinkuin tahdot." Ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve.

Huutaminen Jumalan puoleen

Tässä Jeesukselta apua huutaa kanaanilainen nainen, joka lähestyi rohkeasti Jeesusta hätänsä kanssa, sillä hän tiesi, että Jeesus voi auttaa. On asioita, joissa ainoastaan Jeesuksen kosketus voi auttaa, ainoastaan hänen tekonsa voivat muuttaa tilanteita toisenlaiseksi kun ne ovat. Jeesuksen kosketus. Hänen kätensä rakkaudellinen kosketus ehkä elämämme kipeimpiin asioihin. Kaikki muut keinot on voitu käyttää eikä ole jäljellä kuin epätoivonen huuto Jeesuksen puoleen. Hätä saa aikaan huudon taivasta kohden.

Mark.10:46-47. Ja he tulivat Jerikoon. Ja kun hän vaelsi Jerikosta opetuslastensa ja suuren väkijoukon seuraamana, istui sokea kerjäläinen, Bartimeus, Timeuksen poika, tien vieressä. Ja kun hän kuuli, että se oli Jeesus Nasaretilainen, rupesi hän huutamaan ja sanomaan: "Jeesus, Daavidin poika, armahda minua."

Kanaanilainen nainen huusi samoin kuin sokea kerjäläinen. Hänkin huusi Jeesuksen perään eikä antanut periksi. Kun meillä on hätä jonkin oman asiamme tai toisten asioiden puolesta muuttuu rukous huudoksi ja totiseksi tarpeeksi. Silloin rukouksemme ei ole mitään kauniita korulauseita vaan suoranaista hätähuutoa, josta on kaukana oikeaoppisuus tai hillitty anominen. Huudamme apua, auta, minulla tai rukoukseni kohteella on hätä, johon ainoastaan sinä Jeesus voit vastata. Emme silloin välitä ihmisten mielipiteistä.

Mitä tekevät toisinaan opetuslapset, toiset uskovat, kun me hädässämme huudamme Herraa avuksi? Sokealle kerjäläiselle kävi näin:

Mark.10:48. Ja monet nuhtelivat häntä saadakseen hänet
vaikenemaan…..  

Luuk.18:39. Ja edelläkulkijat nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan;

Toiset opetuslapset koettivat saada hätäänsä huutavia ihmisiä vaikenemaan. He yrittävät vaientaa huutomme ja luottamuksemme Jumalan voimaan asioissamme. Olet käsittänyt väärin, lähestyt väärin perustein Jumalaa tms. Silloin mielen valtaa hämmennys ja kysymys, onko Jumala todella sanonut ja luvannut näin???? Mutta kenen ääni tämä on? Kuka herättää epäilyn?

1.Moos.3:1. Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: "Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin puista'?"

Vihollinen saa epäilemään Jumalan tahtoa ja hänen synnyttämäänsä uskoa. On vaikeaa ymmärtää, että kavala vihollinen ilmaisee itsensä myös meidän uskovien kautta toinen toisellemme. Me emme kuitenkaan ole sen kummempia kuin aikoinaan Pietari, joka toimi myöskin vihollisen äänitorvena.

Mark.8:31-33 Ja hän alkoi opettaa heille, että Ihmisen Pojan piti kärsimän paljon ja joutuman vanhinten ja ylipappien ja kirjanoppineiden hyljittäväksi ja tuleman tapetuksi, ja kolmen päivän perästä nouseman ylös. Ja tämän hän puhui peittelemättä. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi häntä nuhtelemaan. Mutta hän kääntyi, katsoi opetuslapsiinsa ja nuhteli Pietaria sanoen: "Mene pois minun edestäni, saatana, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten."

Jeesus nuhteli Pietaria, kun tämä luuli tietävänsä paremmin Jumalan tahdon Jeesuksen kohdalla. Tämä asettaa meidät uskovatkin pienelle paikalle siinä, miten me puhumme toinen toisillemme. Puhummeko uskossa vai annammeko epäuskon tulla puheeseemme. Kun on rukoillut ja etsinyt Herran tahtoa jossain asiassa tarpeeksi kauan, on saanut sisäisen varmuuden siitä, että Jumala puuttuu asioihin tavalla tai toisella.  Se tapahtuu joskus kovanakin rukoustyön kautta, ei minkään hetkittäisen ja hajanaisen huokailun kautta. Sydämeemme syttyy rukousten kautta usko, joka syvenee ja syvenee niiden koettelemusten kautta, joita me saamme kokea juuri tätä vastausta odotellessamme.

Kestävyys rukouksessa

Palataan Kanaanilaiseen naiseen. Jeesus ei ensin vastannut hänelle mitään ja lopulta opetuslapsetkin hätääntyivät pyytämään Jeesusta auttamaan naista hänen hädässään.

Matt.15:23-25.Mutta hän ei vastannut hänelle sanaakaan. Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoilivat häntä sanoen: "Päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän jälkeemme." Hän vastasi ja sanoi: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö." Mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi: "Herra, auta minua."

Jeesus yllättäen torjuu pyytäjän. Tämä on hieman ristiriidassa rukouksia kuulevan Jumalan kanssa, mutta samalla se antaa arvokkaan opetuksen siitä kestäväisyydestä, jota meidän tulee rukouksessamme harjoittaa. Niin monesti olen kokenut, että lannistun rukouksissa, kun en saa riittävän pian vastausta. Jumala viivyttää ja viivyttää vastaustaan. Raamatussa meitä kannustetaan rukouksiin, joiden palkka on suuri. Ei kannata luovuttaa, vaikka hän ei tunnu heti vastaavan. Meidän kestäväisyyttämme ja uskoamme saatetaan koetella viivyttämällä lopullista vastausta.

Hebr.10:35-36. Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on.

Tästä kestäväisyydestä esimerkin tarjoaa Kanaanilainen nainen, joka ei piitannut Jeesuksen torjuvasta eleestä. Nainen ja sokea kerjäläinen  eivät piitanneet pätkääkään toisten ihmisten estäessä heitä lähestymästä Jumalaa hätänsä kanssa. Pois alta ”risut ja männynkävyt”, täällä tulee hätänsä kanssa pieni ihminen jumalan eteen! En välitä esteistä, en välitä viivytyksestä enkä maineeni menettämisestä. Minä huudan tarpeeni Jumalalle, sillä Hänelle on kaikki mahdollista. He huusivat entistä kovempaa!

Mark.10:48. Ja monet nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan. Mutta hän huusi vielä enemmän: "Daavidin poika, armahda minua."

Kanaanilaisen naisen kohdalla tyttären tilanne vaikutti periksi antamattomuutta, sinnikkyys rukoilemisessa ja anomisessa tuotti tulosta ja jopa yllättävää tulosta. Jeesus ylistää tämän naisen uskoa muille läsnäolijoille. Huolimatta vastustuksesta, huolimatta viivytyksestä, huolimatta siitä, että Jeesus ei heti vastannut ja vihollisen ääni tuntui pilkkaavan naisen uskoa, hän tarttui Jeesukseen kaksin käsin ja huusi häntä auttajaksi.

Matt.15:27-28. Mutta vaimo sanoi: "Niin, Herra; mutta syöväthän penikatkin niitä muruja, jotka heidän herrainsa pöydältä putoavat." Silloin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle, niinkuin tahdot." Ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve.

Sokealle kerjäläiselle Jeesus sanoi:

Mark.10:52. Niin Jeesus sanoi hänelle: "Mene, sinun uskosi on sinut pelastanut." Ja kohta hän sai näkönsä ja seurasi häntä tiellä.

Olkoon meidänkin uskomme suuri asioissa, joiden puolesta rukoilemme. Älkäämme antako minkään asian saada meitä luovuttamaan, kun on kysymys hädästämme. Rukoilkaamme niin kauan, että olemme saaneet sisäisen varmuuden rukouksiimme vastaamisesta. Ja sittenkin jatketaan rukousta ja kiittämistä Jumalan hyvän tahdon toteutumisesta.

Epäuskon hetket

Tuleehan meille epäuskon hetkiä ja haluamme silloin luovuttaa. Näemme vihollisen tehostavan arsenaaliaan rukoustemme kohteena olevissa ihmisissä. Se koettaa saada meidät säikähtämään ja lopettamaan rukouksemme ja luopumaan toivosta.

Mark.9:21-24. Ja Jeesus kysyi hänen isältään: "Kuinka kauan aikaa tätä on hänessä ollut?" Niin hän sanoi: "Pienestä pitäen. Ja monesti se on heittänyt hänet milloin tuleen, milloin veteen, tuhotakseen hänet. Mutta jos sinä jotakin voit, niin armahda meitä ja auta meitä." Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Jos voit!' Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo." Ja heti lapsen isä huusi ja sanoi: "Minä uskon; auta minun epäuskoani."

Mekin saamme huutaa niissä tilanteissa tämän isän tavoin MINÄ USKON, AUTA MINUN EPÄUSKOANI.

MEIDÄN JUMALALLEMME ON KAIKKI MAHDOLLISTA!

Sari Ketola
10.08.2005
Pyhäinpäivä 10.11.2017
Muutto 22.10.2017
Aika ja hetki 28.08.2017
Kädet 19.06.2017
Rohkaisija 19.06.2017
Kesämaa 13.06.2017
Hiljenny 23.03.2017
Israelin kansan vaiheet 03.02.2017
Herramme 22.02.2016
Ystävyys 17.02.2016
Neitoselle 09.02.2016
Apua Uuteen Vuoteen 27.01.2016
Jouluna 2015 18.12.2015
Oi, mikä armo 25.11.2015
Adventti 20.11.2015
Herra saapuu 04.11.2015
Rakkaamme Jeesus 22.12.2013
Raamatun sanoma Synnistä 21.12.2013
Maailman valkeus kutsuu sinua… 09.05.2013
ALOITA UUSIVUOSI RUKOUKSELLA JA YLISTYKSELLÄ! 19.12.2012
Valoa, iloa ja hyvää mieltä! 09.10.2012
RENE LAULAJAINEN ALAJÄRVEN VAPAASEURAKUNNASSA 02.10.2012
Alajärven vapaaseurakunta jakaa soppaa 27.06.2012
Herätyksen avaimia 30.08.2011
Kuohuta Jumalallinen tuli sisälläsi! 29.01.2010
JUMALA ETSII IHMISTÄ 15.06.2009
TARVITSEMME JUMALAN HENKEÄ! 24.05.2009
VERIUHRI 04.02.2009
TURVAPAIKKA 19.05.2008
Jumala on voimamme 12.05.2008
HELLUNTAI VOIMA 05.05.2008
JEESUS ON TIE 28.04.2008
RUKOUS JA JUMALAN SANA 20.03.2008
MIKSI KASTE ON NIIN TÄRKEÄ, ETTÄ RAAMATTU KÄSKEE OTTAAMAAN SEN? 15.01.2008
MITEN SÄILYT USKOSSA ELÄMÄSI LOPPUUN SAAKKA? 09.01.2008
UUDESTISYNTYMINEN - MITÄ SE TARKOITTAA? 04.01.2008
MEIDÄN TULISI KASVAA KRISTUKSEN KALTAISIKSI / OSA2 03.12.2007
MEIDÄN TULISI KASVAA KRISTUKSEN KALTAISIKSI 16.11.2007
HILJAISUUDEN HUONE 16.10.2006
Baasanin härät 25.09.2006
Oikealla puolella 26.03.2006
AUTUAS SE, JOKA USKOO NÄKEMÄTTÄ 12.02.2006
TUO MAA, PÄÄLLÄ PILVIEN 15.12.2005
Anteeksianto ja siunaaminen 12.12.2005
HENGELLINEN IHMINEN 23.11.2005
TOSI ONNI! 20.11.2005
JUMALAN PELASTUKSEN NARU 21.10.2005
JUMALA VETÄÄ PUOLEENSA RAKKAUDELLAAN 30.09.2005
JUMALAN VARTIOPAIKALLA 26.08.2005
KANAANILAISEN NAISEN USKO 10.08.2005
Ihminen on Jumalan kirje 20.05.2005
AIKOJEN JA HETKIEN TIETÄMINEN 18.04.2005
Ristiin naulittuna 27.03.2005
Mooseksen rukous 21.03.2005
Taivaallinen kaupunki 27.02.2005
Keskeneräisenä Jumalan käytössä 04.02.2005
Johdatuksen etsimistä 01.02.2005