Lue


Pitäisikö tässä vielä itsensäkin kieltää? (Matt. 16:24-25)

Mitkä sanat kuvaavat nykyaikaa? Väitän, että vain kaksi sanaa riittää ajanhenkeämme kuvailemaan: Minä itse. Toiset sanat voisivat olla: Minulle, minun, minusta. Että yhtälö olisi täydellinen, siihen pitäisi tietenkin lisätä vielä sanat: heti paikalla tai niin pian kuin mahdollista ja juuri niin kuin minä tahdon.

Elämme erittäin itsekeskeisessä ajassa. Ajattelemme itseämme ja kaikkea itsemme kautta. Ajanhenki on tehnyt ”minä itsestä” epäjumalan, joka määrittää, mikä on oikein ja mikä on väärin. Kaikki, mikä minusta tuntuu hyvältä, on tietenkin oikein ja hyvää ajanhengen mukaan. Elämän päämäärä on siis saada nauttia mahdollisimman paljon ja välttää kaikki kärsimykset. Minä, minä, minä… Minulle, minulle, ja vielä lisää minulle…

Jeesuksen opetus itsensä kieltämisestä on erittäin suuressa vastakkainasettelussa nykyajan henkeä vastaan. Jeesus sanoi opetuslapsilleen: Jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta se, joka kadottaa elämänsä minun tähteni, löytää sen. (Matt. 16:24–25) Miten meidän tulisi ymmärtää tämä opetus? Mitä itsensä kieltäminen, ristin ottaminen ja elämän kadottaminen tarkoittavat? Onko Jeesuksen seuraajan elämä siis pelkkää itsensä kieltämistä ja kärsimystä?

Matteuksen tekstissä ennen äsken mainitsemiani jakeita itsensä kieltämisestä Jeesus ilmaisi opetuslapsilleen, että hän tulee kärsimään, kuolemaan ja nousemaan ylös kuolleista. Pietari ei ajatuksesta pitänyt vaan nuhteli Jeesusta (Matt. 16:21-23). Jeesus ei sallinut minkään estää kulkemistaan kohti ristin kuolemaa. Niinpä Jeesus kääntyi poispäin Pietarista ja käski vihollista väistymään. Jeesus sanoi Pietarille, että ajatus siitä, ettei Jeesus saisi kärsiä ja kuolla, oli ihmisestä eikä Jumalasta. Jeesus Kristus kuoli ristillä ja nousi ylös kuolleista, että me pelastuisimme. Ilman hänen uhriaan emme olisi voineet saada syntejämme anteeksi ja päästä Jumalan yhteyteen. Ilman Jeesuksen veren voimaa uhrikaritsana meillä ei olisi mitään mahdollisuuksia päästä Jumalan valtakuntaan ja taivaaseen. Nämä kaikki saamme vain Herramme armosta.

Jeesus valmensi opetuslapsiaan tuleviin vaikeuksiin ja kärsimyksiin, joita he kohtaisivat Jeesuksen seuraajina. Jos tahdomme seurata Jeesusta, tulee meidän elää niin kuin hän eli. Jos kerran itse Jumalan Poika sai maan päällä ristin kuoleman ja häväistyksen osakseen, kuinka voisimme luulla, ettemme me joutuisi kristityn nimen tähden kärsimään? Jos seuraamme Jeesusta, saamme varmasti osamme Jeesuksen saamasta pilkasta.

Kristityn tulee kieltää itsensä. Itsensä kieltäminen tarkoittaa kuolemista sille, että saamme itse hallita kaikkea elämässämme. Itsensä kieltäminen on sitä, että suostumme alistumaan Jumalan tahtoon silloinkin, kun se on ristiriidassa omien toiveidemme ja halujemme kanssa. Jeesuskin rukoili Getsemanen puutarhassa ennen vangituksi joutumistaan, että hänen tahtonsa ei tapahtuisi vaan että Isän tahto tapahtuisi. Itsensä kieltäminen voi tarkoittaa joskus sellaisista asioista luopumista, jotka ovat meille tärkeitä. Se tekee kipeää. Itsensä kieltäminen on elämämme valtuuksien luovuttamista Jumalan käsiin. Emme elä itseämme varten. Jumala on ostanut meidät täydestä hinnasta. Saakoon Kristus elää kauttamme. Saakoon hän toimia suumme, käsiemme ja jalkojemme kautta. Älkäämme käyttäkö aikaamme, voimavarojamme ja rahojamme vain itseemme ja itsemme hyväksi. Antakaamme itsemme ja elämämme kokonaan Herrallemme.

Ristin ottaminen ja kantaminen on vielä vakavampi asia. Risti oli roomalaisten käyttämä erittäin julma ja häpeällinen teloitustapa. Ristille naulittiin vain orjia ja pahimpia rikollisia. Ristiinnaulittujen osakseen saama häpeä oli sanoinkuvaamattoman suuri. Jeesus oli vapaaehtoisesti valmis kärsimään tämän maailman kauheimman tavan kärsiä ja kuolla. Hän teki sen meidän tähtemme. Hän oli valmis maksamaan kalleimman hinnan voidakseen pelastaa meidät!

Ristin ottaminen johtaa ristin kantamiseen. Ristille naulittavan tuli kantaa ristinsä teloituspaikalle. Siellä hänet naulittiin tai köytettiin ristiin. Uhri kuoli ristillä yleensä tukalaan ja hitaaseen tukehtumiseen. Kun Jeesus sanoi seuraajilleen, että heidän tulisi kantaa ristinsä, lopputulos oli selvä: risti eli kuolema. Ristin ottaminen ja kantaminen toteutui monien Jeesuksen opetuslasten kohdalla hyvin konkreettisesti, kun he kuolivat uskonsa tähden marttyyreina. He seurasivat Jeesusta, elivät niin kuin hän eli ja saivat maksaa kalliin hinnan evankeliumin julistamisestaan. Tänäänkin ympäri maailmaa monet kristityt joutuvat antamaan henkensä vainoissa. Uskovia kristittyjä tapetaan Jeesuksen Kristuksen nimen tähden. Jeesus sanoi toisaalla, että hänen nimensä tähden maailma tulee vihaamaan opetuslapsia. Jos siis tahdomme olla Jeesuksen seuraajia, meidän tulee hyväksyä se, että maailman viha tulee osaksemme. Uskomme voi pahimmillaan johtaa siihen, että joudumme kärsimään ja jopa kuolemaan uskomme ja maailman vihan tähden. Meidän ei silti tule luovuttaa ja antaa periksi. Jumala on kanssamme ja auttaa; hän vahvistaa ja voimistaa meitä.

Ristin ottaminen ja kantaminen oli tämän vakavan merkityksen lisäksi myös uusi sanonta, jolla Jeesus kuvasi päivittäistä itselleen kuolemista. Ristin ottaminen kuvaa omasta kunnianhimosta luopumista. Se on vahva kuva nöyryydestä ja kyvystä antaa elämänsä toisten parhaaksi. Jeesus antoi kuolemallaan meille elämän. Kun me otamme ristimme, se voi tarkoittaa, että luovumme esim. ajastamme ja annamme sen Jumalalle ja toisille ihmisille. Kuolemme siis omille haluillemme. Alistamme tahtomme Isän tahdon alle. Käytämme aikamme ja voimavaramme toisten parhaaksi. Tärkeää on tehdä se vapaaehtoisesti, kiitollisina Jeesukselle hänen uhristaan puolestamme. Ristin ottaminen ei monille meistä välttämättä merkitse fyysistä marttyyrikuolemaa, mutta itsensä toistuvaa kieltämistä ja asioiden oikeaan arvojärjestykseen laittamista: En enää minä ensin vaan Jumala ensin. Mitä Jumala sinä tahdot minun tekevän? Mitä voisin tehdä toisten ihmisten parhaaksi? Olemalla siunaukseksi ihmisille ja elämällä lähellä Herraa, saamme todella nauttia.

Jeesus puhui elämän kadottamisesta hänen ja evankeliumin tähden. Jos yritämme pelastaa elämämme ilman Jeesusta eli elää niin kuin itse haluamme, se johtaa todellisen elämän menettämiseen ja tuhoon. Jos taas luovutamme elämämme Herrallemme, hän antaa meille iankaikkisen elämän, pelastuksen, rauhan, ilon ja rakkauden. Hän antaa meille kaiken tarvitsemamme, kun etsimme ensin häntä, hänen vanhurskasta tahtoaan ja hänen valtakuntaansa. Mitkään maalliset rikkaudet eivät vedä vertoja sille, että elämämme on kätkettynä Kristukseen. Kun olemme Kristuksessa ja palvelemme häntä, elämme rikasta elämää.
Antamalla pois saat paljon. Nöyrtymällä tulet korotetuksi. Kuolemalla saat elämän. Luopumalla saat takaisin. Kieltämällä itsesi saat enemmän. Palvelemalla toisia tulet itse palvelluksi. Rakastamalla tulet rakastetuksi. Kunnioittamalla tulet kunnioitetuksi. Näyttämällä hyvää esimerkkiä saat muut seuraajiksesi. Naulitsemalla vanhan luontosi ristille ja kuolemalla itsellesi Kristus saa elää ja toimia kauttasi voimassaan!

Raamattu lupaa Jumalan antavan kaikkea runsaasti nautittavaksemme (1. Tim. 6:17-19). Kun seuraamme Jeesusta, kiellämme itsemme, otamme ristimme ja annamme elämämme Kristuksen käyttöön, saamme kärsimysten ja pilkan lisäksi nauttia runsaasti kaikesta Jumalan hyvyydestä ja erityislahjoista meille. Kun seuraamme Jeesusta epäitsekkäästi, saamme todella myös nauttia, iloita ja riemuita. Jumala on kanssamme ja hänen avullaan kestämme myös vaikeuksien aikana. Jeesuksen seuraaminen ei ole todellakaan pelkkää itselleen kuolemista vaan mitä runsaimmassa määrin iloa ja riemua Jumalan läheisyydessä. Se kannattaa!

Miika Halonen
16.03.2013
Aika ja hetki 28.08.2017
Kädet 19.06.2017
Rohkaisija 19.06.2017
Kesämaa 13.06.2017
Hiljenny 23.03.2017
Israelin kansan vaiheet 03.02.2017
Herramme 22.02.2016
Ystävyys 17.02.2016
Neitoselle 09.02.2016
Apua Uuteen Vuoteen 27.01.2016
Jouluna 2015 18.12.2015
Oi, mikä armo 25.11.2015
Adventti 20.11.2015
Herra saapuu 04.11.2015
Ajatuksia 14.08.2015
Pyhän Hengen pilkka 05.05.2015
Jumalaa etsivä rukous ja tarttuva usko, terveisiä Kiponniemestä 15.04.2015
Mullistusten ja Jumalan valtakunnan läpimurtojen aika 01.04.2015
Vannominen ja vala 29.01.2015
Meillä on vastuu ihmisinä! Jumala antoi meille vallan, viisauden ja armon. 19.01.2015
Rakkaamme Jeesus 22.12.2013
Raamatun sanoma Synnistä 21.12.2013
Olemmeko luomisen vai evoluution tulosta? 12.11.2013
Keitä nuo säkkipukuiset todistajat ovat? (Ilm. 11:3-4) 09.09.2013
Miksi pitää kärsiä vaivaa kuin sotilas? (2. Tim. 2:3-6) 14.07.2013
Mikä ihmeen karitsa ja maito –juttu? (2. Moos. 34:26) 03.06.2013
Maailman valkeus kutsuu sinua… 09.05.2013
Tekeekö Jumala muka myös pahaa? (Job 2:7-10) 25.04.2013
Pitäisikö tässä vielä itsensäkin kieltää? (Matt. 16:24-25) 16.03.2013
Eikö mikään erota Jumalan rakkaudesta? (Room. 8:38-39) 26.02.2013
Mieskö saa määrätä kaapin paikan? (Ef. 5:21-33) 26.01.2013
Uskoko antaa rikkauden? (1. Tim. 6:6) 26.12.2012
ALOITA UUSIVUOSI RUKOUKSELLA JA YLISTYKSELLÄ! 19.12.2012
Valoa, iloa ja hyvää mieltä! 09.10.2012
RENE LAULAJAINEN ALAJÄRVEN VAPAASEURAKUNNASSA 02.10.2012
Alajärven vapaaseurakunta jakaa soppaa 27.06.2012
Herätyksen avaimia 30.08.2011
Kuohuta Jumalallinen tuli sisälläsi! 29.01.2010
JUMALA ETSII IHMISTÄ 15.06.2009
TARVITSEMME JUMALAN HENKEÄ! 24.05.2009
VERIUHRI 04.02.2009
TURVAPAIKKA 19.05.2008
Jumala on voimamme 12.05.2008
HELLUNTAI VOIMA 05.05.2008
JEESUS ON TIE 28.04.2008
RUKOUS JA JUMALAN SANA 20.03.2008
MIKSI KASTE ON NIIN TÄRKEÄ, ETTÄ RAAMATTU KÄSKEE OTTAAMAAN SEN? 15.01.2008
MITEN SÄILYT USKOSSA ELÄMÄSI LOPPUUN SAAKKA? 09.01.2008
UUDESTISYNTYMINEN - MITÄ SE TARKOITTAA? 04.01.2008
MEIDÄN TULISI KASVAA KRISTUKSEN KALTAISIKSI / OSA2 03.12.2007
MEIDÄN TULISI KASVAA KRISTUKSEN KALTAISIKSI 16.11.2007
HILJAISUUDEN HUONE 16.10.2006
Baasanin härät 25.09.2006
Oikealla puolella 26.03.2006
AUTUAS SE, JOKA USKOO NÄKEMÄTTÄ 12.02.2006
TUO MAA, PÄÄLLÄ PILVIEN 15.12.2005
Anteeksianto ja siunaaminen 12.12.2005
HENGELLINEN IHMINEN 23.11.2005
TOSI ONNI! 20.11.2005
JUMALAN PELASTUKSEN NARU 21.10.2005
JUMALA VETÄÄ PUOLEENSA RAKKAUDELLAAN 30.09.2005
JUMALAN VARTIOPAIKALLA 26.08.2005
KANAANILAISEN NAISEN USKO 10.08.2005
Ihminen on Jumalan kirje 20.05.2005
AIKOJEN JA HETKIEN TIETÄMINEN 18.04.2005
Ristiin naulittuna 27.03.2005
Mooseksen rukous 21.03.2005
Taivaallinen kaupunki 27.02.2005
Keskeneräisenä Jumalan käytössä 04.02.2005
Johdatuksen etsimistä 01.02.2005