Lue


Mieskö saa määrätä kaapin paikan? (Ef. 5:21-33)

Monet meistä ovat varmasti kuulleet kristillisissä piireissä sanonnan ”mies on perheen pää”. Tuo sanonta voi herättää meissä erilaisia ajatuksia ja tunteita. Toisten perheissä mies on ollut perheen turvan ja suojan antava esimerkillinen ”pää”. Toisissa perheissä taas mies on saattanut olla pahasti hakoteillä perheen pään roolin suhteen. Sanontaa ”perheen pää” on saatettu myös käyttää itsekkäistä motiiveista käsin tukemaan vääristynyttä toimintaa, jossa vaimo tai lapset on pakotettu hyväksymään miehen väärä toiminta (Onhan mies pää, joten muiden pitää vain totella. – tyylillä).

Efesolaiskirjeen 5. luvun avioliittojaejaksossa (Ef. 5:21–33) Paavali antaa ohjeita niin aviomiehille kuin aviovaimoillekin. Hän vertaa avioliittoa Kristuksen ja seurakunnan suhteeseen. Tässä jaejaksossa hän kirjoittaa mm. alamaisuudesta tai alistumisesta. Paavali kirjoittaa mm., että vaimon tulee olla omalle miehelleen alamainen niin kuin Herralle. Hän jatkaa pari jaetta myöhemmin, että vaimon tulee olla kaikessa alamainen miehelleen. Tiukkaa settiä: alistu – ja tee se vielä niin kuin seurakunta alistuu Kristukselle!

Opettaako Paavali, Uusi testamentti ja Raamattu siis miesten itsevaltiutta avioliitoissa ja perheissä? Saako mies tehdä ja vaatia, mitä tahansa, koska hän on ”vaimonsa ja perheensä pää”? Miten Jumala tarkoitti miehen ja vaimon suhteen menevän avioliitossa?

Osa Raamattua tutkineista henkilöistä rajaa jaejakson alkamaan jakeesta 21 ja osa jakeesta 22. Jae 21 sanoo, että meidän tulee olla toisillemme alamaisia. Toiset pitävät sitä ikään kuin avauksena tai otsikkona uuteen teemaan kirjeessä efesolaisille; toiset taas näkevät sen oleellisena vihjeenä jakeiden 22–24 alistumisen oikeaan ymmärtämiseen. Otsikkonäkemystä perustellaan usein sillä, että ensin Paavali antaa ohjeet vaimojen alistumiseen miehilleen, sitten lasten vanhemmilleen ja lopuksi orjien isännilleen. Toisen enemmän aviopuolisoiden molemminpuolista toisilleen alistumista korostavan tulkinnan mukaan jae 21 osoittaa, että jakeiden 22–24 vaimon alistuminen onkin kuin esimerkki kummankin puolison alistumisesta toisilleen.

Vaimon alistuminen miehelleen ei Paavalin mielissä varmasti johtanut ajatuksia mihinkään vallan väärin käyttämiseen tai alistamiseen. Vapaaehtoinen alistuminen toisen alamaiseksi ei ole sama asia kuin se, että joku alistaa väkisin toisen itsensä alamaisuuteen. Koko Raamatun opetus on selkeästi kaikenlaista toisten alistamista vastustavaa. Jumala ei halua kenenkään alistavan heikompia. Jumala haluaa vahvempien tukevan ja puolustavan heikompia. Tämä on selkeä raamatullinen linja. Jumala itse on orpojen ja heikkojen puolustaja. Hän tukee köyhiä ja antaa apunsa niille, jotka häneen turvaavat. Pietari kirjoittaa kirjeessään, että nainen on miestä heikompi astia (1. Piet. 3:7). Pietari kehottaa miehiä elämään vaimojensa kanssa ymmärtäväisesti ja osoittamaan kunnioitusta vaimoilleen. Näin sekä Pietari että Paavali vastustivat sitä, että miehet alistaisivat vaimojaan. Ihmisten alistaminen ei kuulu kristinuskoon eikä Raamatun sanomaan.

Efesolaiskirjeen avioliittojaejaksossa (Ef. 5:21–33) Paavali kuvaa molempien puolisoiden roolia avioliitossa. Paavali ei ainoastaan kirjoita vaimoille ”alistukaa” vaan hän kirjoittaa myös miehille, miten heidän tulee vaimojensa kanssa elää. Paavali käskee miestä rakastamaan vaimoaan niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen puolesta (jae 25). Miehen rakkauden vaimoaan kohtaan tulee olla uhrautuvaa, epäitsekästä, toisen parasta ajattelevaa ja toista hoitavaa rakkautta. Miehen rooli ”vaimon ja perheen päänä” sisältää vastuun suojella, tukea ja pitää huolta vaimostaan ja perheestään. Paavalin mukaan miehen tulee rakastaa ja vaalia vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan (jakeet 28–30). Lisäksi hän vielä kirjoittaa ”niin kuin Kristuskin seurakuntaa” (jae 29). Kristus pitää seurakunnastaan huolen ja antaa sille elämän, kaiken hyvän, suojan ja siunauksen. Miehenkin tulee suojella ja siunata vaimoaan. Kun mies pitää hyvän huolen vaimostaan, on vaimonkin helpompi oikealla tavalla ”alistua” miehelleen.

Efesolaiskirjeen avioliittojaejakson (Ef. 5:21–33) Paavali lopettaa toteamukseen, että jokaisen tulee rakastaa vaimoaan niin kuin itseään ja että vaimon tulee kunnioittaa miestään. Jos mies toimii jaejaksossa mainittujen kehotusten mukaan, vaimon on turvallista ja hyvä suostua vapaaehtoisesti miehensä alamaisuuteen. Se ei käytäntöön sovellettuna tarkoita sitä, että mies saa aina määrätä ja että vaimon tulee totella – ei! Aviopuolisoiden tulee kuunnella, ymmärtää ja arvostaa toisiaan erilaisuudesta huolimatta. Heidän tulee jakaa elämänsä ja sydämensä toistensa kanssa. Kummankin tulee kunnioittaa toisiaan. Kun puolisot rakastavat toisiaan ja panostavat avioliittoonsa, siitä voi tulla suuri siunaus molempien elämään. Kun mies ottaa lopullisen vastuun, antaa suojan ja osoittaa ymmärtävää sekä uhrautuvaa rakkautta omalle vaimolleen, vaimon on helppoa ”alistua” tällaiseen ihanaan huolenpitoon.

Johtopäätös tästä kaikesta on se, että mies ei saa aina määrätä kaapin paikkaa. Toisaalta miehen ei tule olla väärällä tavalla myöskään vaimon ”tossun alla”. Kummankaan puolison ei tule käyttää itsevaltiaan oikeuksia. Kumpikaan ei saa jyrätä toisen ylitse. Molempien tulee kuunnella toisiaan ja osoittaa rakkautta. Miehen rooli on kantaa vastuu, antaa turva ja rakastaa silloinkin kun se vaatii uhrauksia. Vaimon rooli on kunnioittaa miestään. Kun Paavalin ja Raamatun ohjeiden mukaan eletään, mies saa kaipaamansa kunnioituksen ja vaimo kaipaamansa turvallisuuden. Näin avioliitto täyttää kummankin sukupuolen syvät kaipaukset ja tarpeet.

Ps. Ja siitä kaapin paikan määräämisestä… Jos vaimo on parempi sisustaja, mies voi antaa vaimonsa huomioille ja ideoille suuren painoarvon, ja sitten lopulta päättää, että laitetaan se siihen, mihin vaimo ehdotti. :) Tämä oli sitä käytännön teologiaa eikä vain teoriaa.

Miika Halonen
26.01.2013
Aika ja hetki 28.08.2017
Kädet 19.06.2017
Rohkaisija 19.06.2017
Kesämaa 13.06.2017
Hiljenny 23.03.2017
Israelin kansan vaiheet 03.02.2017
Herramme 22.02.2016
Ystävyys 17.02.2016
Neitoselle 09.02.2016
Apua Uuteen Vuoteen 27.01.2016
Jouluna 2015 18.12.2015
Oi, mikä armo 25.11.2015
Adventti 20.11.2015
Herra saapuu 04.11.2015
Ajatuksia 14.08.2015
Pyhän Hengen pilkka 05.05.2015
Jumalaa etsivä rukous ja tarttuva usko, terveisiä Kiponniemestä 15.04.2015
Mullistusten ja Jumalan valtakunnan läpimurtojen aika 01.04.2015
Vannominen ja vala 29.01.2015
Meillä on vastuu ihmisinä! Jumala antoi meille vallan, viisauden ja armon. 19.01.2015
Rakkaamme Jeesus 22.12.2013
Raamatun sanoma Synnistä 21.12.2013
Olemmeko luomisen vai evoluution tulosta? 12.11.2013
Keitä nuo säkkipukuiset todistajat ovat? (Ilm. 11:3-4) 09.09.2013
Miksi pitää kärsiä vaivaa kuin sotilas? (2. Tim. 2:3-6) 14.07.2013
Mikä ihmeen karitsa ja maito –juttu? (2. Moos. 34:26) 03.06.2013
Maailman valkeus kutsuu sinua… 09.05.2013
Tekeekö Jumala muka myös pahaa? (Job 2:7-10) 25.04.2013
Pitäisikö tässä vielä itsensäkin kieltää? (Matt. 16:24-25) 16.03.2013
Eikö mikään erota Jumalan rakkaudesta? (Room. 8:38-39) 26.02.2013
Mieskö saa määrätä kaapin paikan? (Ef. 5:21-33) 26.01.2013
Uskoko antaa rikkauden? (1. Tim. 6:6) 26.12.2012
ALOITA UUSIVUOSI RUKOUKSELLA JA YLISTYKSELLÄ! 19.12.2012
Valoa, iloa ja hyvää mieltä! 09.10.2012
RENE LAULAJAINEN ALAJÄRVEN VAPAASEURAKUNNASSA 02.10.2012
Alajärven vapaaseurakunta jakaa soppaa 27.06.2012
Herätyksen avaimia 30.08.2011
Kuohuta Jumalallinen tuli sisälläsi! 29.01.2010
JUMALA ETSII IHMISTÄ 15.06.2009
TARVITSEMME JUMALAN HENKEÄ! 24.05.2009
VERIUHRI 04.02.2009
TURVAPAIKKA 19.05.2008
Jumala on voimamme 12.05.2008
HELLUNTAI VOIMA 05.05.2008
JEESUS ON TIE 28.04.2008
RUKOUS JA JUMALAN SANA 20.03.2008
MIKSI KASTE ON NIIN TÄRKEÄ, ETTÄ RAAMATTU KÄSKEE OTTAAMAAN SEN? 15.01.2008
MITEN SÄILYT USKOSSA ELÄMÄSI LOPPUUN SAAKKA? 09.01.2008
UUDESTISYNTYMINEN - MITÄ SE TARKOITTAA? 04.01.2008
MEIDÄN TULISI KASVAA KRISTUKSEN KALTAISIKSI / OSA2 03.12.2007
MEIDÄN TULISI KASVAA KRISTUKSEN KALTAISIKSI 16.11.2007
HILJAISUUDEN HUONE 16.10.2006
Baasanin härät 25.09.2006
Oikealla puolella 26.03.2006
AUTUAS SE, JOKA USKOO NÄKEMÄTTÄ 12.02.2006
TUO MAA, PÄÄLLÄ PILVIEN 15.12.2005
Anteeksianto ja siunaaminen 12.12.2005
HENGELLINEN IHMINEN 23.11.2005
TOSI ONNI! 20.11.2005
JUMALAN PELASTUKSEN NARU 21.10.2005
JUMALA VETÄÄ PUOLEENSA RAKKAUDELLAAN 30.09.2005
JUMALAN VARTIOPAIKALLA 26.08.2005
KANAANILAISEN NAISEN USKO 10.08.2005
Ihminen on Jumalan kirje 20.05.2005
AIKOJEN JA HETKIEN TIETÄMINEN 18.04.2005
Ristiin naulittuna 27.03.2005
Mooseksen rukous 21.03.2005
Taivaallinen kaupunki 27.02.2005
Keskeneräisenä Jumalan käytössä 04.02.2005
Johdatuksen etsimistä 01.02.2005