Lue


AIKOJEN JA HETKIEN TIETÄMINEN

Apt.1:6 - 8
Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät häneltä: "Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen?" Hän vastasi: "Ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka."

Opetuslapset olivat kiihkeitä tietämään, milloin Jeesus rakentaisi valtakuntansa, milloin lupaukset täyttyisivät. Mekin olemme monta kertaa kiihkeästi kyselemässä milloin ja missä mitäkin tapahtuu Jumalan seurakunnan kohdalla tai omassa elämässämme. Näemme merkkejä herätyksestä ja pyhän Hengen voimasta sekä vastaavasti tuhoista, tuomioista ja synnin vallan lisääntymisestä. Aikojen merkit tuntuvat täyttyvän seurakunnan kohdalla ja odotamme Jeesuksen ylösottoa lupausten mukaan niiden perusteella. Omassa elämässämme haluamme ehkä tietää milloin saamme puolison, lapsia, työpaikan tai muuta meille elintärkeää. Haemme epätoivoisesti vastauksia, pyydämme rukousta ja koetamme nähdä pieniä merkkejä vastauksista. Monesti petymme ankarasti, kun emme näekään vastauksia siinä ajassa, mitä olemme toivoneet ja luottamuksemme Jumalaan horjuu. Jumala ei vastannutkaan lupauksensa mukaan tai vastaus oli erilainen kuin toivoimme.

Luuk.24:21 Me kuitenkin olimme eläneet siinä toivossa, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Eikä siinä kaikki. Tänään on jo kolmas päivä siitä kun se tapahtui,

Opetuslapset olivat uskoneet ne lupaukset, joita Jeesus oli antanut ja odottivat niiden täyttymistä. Heidän luottamuksensa alkoi horjua, kun jo kolme päivää oli kulunut eikä mitään ollut tapahtunut. Jeesus nimenomaan sanoo, että meidän ei tule tietää tarkkoja hetkiä ja aikoja asioissa. Emme voi tarkasti tietää ajankohtia ja tapoja, joilla Jumala toimii. Tämä ei tarkoita sitä, että emme tietäisi mitään tulevista. Herramme on sanassaan useasti ilmoittanut tulevien aikojen tapahtumista. Herran profeetat ilmoittavat tulevia asioita seurakunnalle. Joskus profetioiden kautta meille ilmoitetaan myös yksityiselämän asioita etukäteen. Tarkka ajankohta ja toimintatapa on kuitenkin yksin Jumalan käsissä.

Yksin Isä tietää

Matt.24:36 -39. "Mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä edes Poika, sen tietää vain Isä. Niin kuin kävi Nooan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun Ihmisen Poika tulee. Vedenpaisumuksen edellä ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin. Kukaan ei aavistanut mitään, ennen kuin tulva tuli ja vei heidät kaikki mennessään. Samoin käy, kun Ihmisen Poika tulee.

Nooa oli ollut Jumalan puhuttelussa ja alkanut rakentaa arkkia muiden epäilyistä huolimatta. Nooa tiesi odottaa Jumalaa ja teki siksi niitä valmisteluja, joita hänelle oli ilmoitettu. Ei Nooa tiennyt päivää ja hetkeä, jolloin tulva tulisi. Tuskin hän tiesi tarkkaan Jumalan suunnitelmaa hänen kohdallaan, mutta hän tiesi, että arkkia oli rakennettava ja niin hän teki. Hän oli varuillaan ja teki valmisteluja. Meidän tulee ennen kaikkea olla valveilla, tietoisena tästä päivästä. Meidän tulisi nähdä lupaukset ja niiden täyttyminen ja tehdä valmisteluja, jotta näkisimme mikä on tärkeintä tänä päivänä. Yksin merkkeihin katsominen ja  niiden hallitseminen ei saisi olla keskeistä.

Mark.13:32 -33. Mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa eikä edes Poika, ei kukaan muu kuin Isä. Pitäkää varanne, olkaa valveilla, sillä te ette tiedä milloin se aika tulee.

Jeesuksen todistaja

Luuk.24:48 -49. Te olette tämän todistajat. Minä lähetän teille sen, minkä Isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta."

Herra sanoo, että meidän ei kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, mutta hän lupaa samaan hengenvetoon meille Pyhän Hengen, joka antaa meille todistamiseen voiman. Me olemme Jeesuksen ylösnousemuksen todistajia. Me olemme kokeneet itse sen voiman, joka tulee syntiemme anteeksi saamisesta ja uuden elämän omistamisesta Jeesuksessa Kristuksessa. Tästä meidän tulee todistaa kaikkialla missä liikumme, maan ääriin saakka. Pyhän Hengen avulla me voimme elää tänä päivänä ja ajankohtana elämää, joka todistaa Herrastamme ja Vapahtajastamme. Pyhä Henki meissä tekee mahdolliseksi kuulla ja nähdä Jumalan ilmoittamia asioita.

Apt.2:32 -33. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt kuolleista; me kaikki olemme sen todistajia. Jumala on korottanut hänet oikealle puolelleen, ja hän on ottanut vastaan Isän lupaaman Pyhän Hengen lahjan ja vuodattanut sen, niin kuin te voitte nähdä ja kuulla.

Apt.5:32 Me olemme kaiken tämän todistajat - samoin Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille jotka häntä tottelevat."

Nooa totteli Jumalaa aloittamalla arkin rakentamisen tietämättä mikä olisi lopputulos. Aabraham lähti kodistansa vaeltamaan kohti Jumalan lupaamaa uutta maata tietämättä missä se oli ja millainen se oli. Samoin Aabraham uskoi Jumalan antavan hänelle jälkeläisen, vaikka merkkejä siitä ei vuosiin näkynyt eikä kuulunut. Nämä todistajat olivat rohkeita aikalaisiaan, sillä he uskoivat näkemättä ja lähtivät vaeltamaan sitä kohti, mitä Jumala oli luvannut. Heille ilmoitettiin päämäärä, mutta ei tarkkoja aikoja tai hetkiä. Jumalan lupaukset ovat todelliset ja varmat ja niihin uskominen tuo meille elämän.

Meidän tulee enemmän olla Jeesuksen todistajana tänä päivänä siellä missä liikummekin, missä vaikutammekin tai mitä teemmekin. Tänä päivänä ole todistaja, joka ei häpeä evankeliumia, joka ei vaivoja säästele viedäkseen Jeesuksen tuntemista ja hänen kutsuaan eteenpäin, niille, jotka eivät häntä tunne ja niille jotka tuntevat hänet vielä vain ulkoisesti. Tämä päivä on todistajien päivä, kunnes Jeesus tulee. Siihen saakka tulee tehdä työtä.

Sari Ketola
18.04.2005
Pyhäinpäivä 10.11.2017
Muutto 22.10.2017
Aika ja hetki 28.08.2017
Kädet 19.06.2017
Rohkaisija 19.06.2017
Kesämaa 13.06.2017
Hiljenny 23.03.2017
Israelin kansan vaiheet 03.02.2017
Herramme 22.02.2016
Ystävyys 17.02.2016
Neitoselle 09.02.2016
Apua Uuteen Vuoteen 27.01.2016
Jouluna 2015 18.12.2015
Oi, mikä armo 25.11.2015
Adventti 20.11.2015
Herra saapuu 04.11.2015
Rakkaamme Jeesus 22.12.2013
Raamatun sanoma Synnistä 21.12.2013
Maailman valkeus kutsuu sinua… 09.05.2013
ALOITA UUSIVUOSI RUKOUKSELLA JA YLISTYKSELLÄ! 19.12.2012
Valoa, iloa ja hyvää mieltä! 09.10.2012
RENE LAULAJAINEN ALAJÄRVEN VAPAASEURAKUNNASSA 02.10.2012
Alajärven vapaaseurakunta jakaa soppaa 27.06.2012
Herätyksen avaimia 30.08.2011
Kuohuta Jumalallinen tuli sisälläsi! 29.01.2010
JUMALA ETSII IHMISTÄ 15.06.2009
TARVITSEMME JUMALAN HENKEÄ! 24.05.2009
VERIUHRI 04.02.2009
TURVAPAIKKA 19.05.2008
Jumala on voimamme 12.05.2008
HELLUNTAI VOIMA 05.05.2008
JEESUS ON TIE 28.04.2008
RUKOUS JA JUMALAN SANA 20.03.2008
MIKSI KASTE ON NIIN TÄRKEÄ, ETTÄ RAAMATTU KÄSKEE OTTAAMAAN SEN? 15.01.2008
MITEN SÄILYT USKOSSA ELÄMÄSI LOPPUUN SAAKKA? 09.01.2008
UUDESTISYNTYMINEN - MITÄ SE TARKOITTAA? 04.01.2008
MEIDÄN TULISI KASVAA KRISTUKSEN KALTAISIKSI / OSA2 03.12.2007
MEIDÄN TULISI KASVAA KRISTUKSEN KALTAISIKSI 16.11.2007
HILJAISUUDEN HUONE 16.10.2006
Baasanin härät 25.09.2006
Oikealla puolella 26.03.2006
AUTUAS SE, JOKA USKOO NÄKEMÄTTÄ 12.02.2006
TUO MAA, PÄÄLLÄ PILVIEN 15.12.2005
Anteeksianto ja siunaaminen 12.12.2005
HENGELLINEN IHMINEN 23.11.2005
TOSI ONNI! 20.11.2005
JUMALAN PELASTUKSEN NARU 21.10.2005
JUMALA VETÄÄ PUOLEENSA RAKKAUDELLAAN 30.09.2005
JUMALAN VARTIOPAIKALLA 26.08.2005
KANAANILAISEN NAISEN USKO 10.08.2005
Ihminen on Jumalan kirje 20.05.2005
AIKOJEN JA HETKIEN TIETÄMINEN 18.04.2005
Ristiin naulittuna 27.03.2005
Mooseksen rukous 21.03.2005
Taivaallinen kaupunki 27.02.2005
Keskeneräisenä Jumalan käytössä 04.02.2005
Johdatuksen etsimistä 01.02.2005