Lue


Mooseksen rukous

Sitten tulivat amalekilaiset ja taistelivat Israelia vastaan Refidimissä. Niin Mooses sanoi Joosualle: "Valitse meille miehiä, mene ja taistele huomenna amalekilaisia vastaan. Minä asetun vuoren huipulle, Jumalan sauva ädessäni."  Ja Joosua teki, niinkuin Mooses oli hänelle sanonut, ja taisteli amalekilaisia vastaan. Mutta Mooses, Aaron ja Huur nousivat vuoren huipulle. (2.Moos.17)


Mooses asettui vuorelle, Jumalan läsnäoloon ja kirkkauteen hänen valtikkansa ja valtansa tiedostaen, Jumalan sauva kädessään. Rukoilleen Isää Jumalaa Mooses taisteli hengen alueella maallisen vihollisen voittamiseksi. Mooses oli esirukoilija Jumalan edessä, kun Joosua taisteli kentällä. Rukoilijat ovat niitä ihmisiä, jotka ovat eturintamassa, vaikka he eivät olisikaan fyysisesti läsnä tilanteissa. Rukoilija taistelee voiton Herran edessä. Hän tietää, että Jeesuksen Kristuksen veren kautta on täydellinen vapaus tulla Isän valtaistuimen eteen ja rukoukset kuullaan. Rukoilija uskoo vakaasti Herran vastaavan tavalla tai toisella pyyntöihin. Kun rukouksella asiat jätetään Jumalan tietoon, varjelee Jumalan rauha meidän uskoamme silloinkin, kun emme vielä näe vastauksia. Murehtiminen tuo epäuskoa, vie huomion pois Jeesuksesta Kristuksesta ja niistä lupauksista, joita hänen kauttaan meille on annettu. Murehtiminen saa meidät ajattelemaan maallisia mahdollisuuksia ja ennen kaikkea mahdottomuuksia. Se saa meidät ”pyörimään oman navan ympärillä”.


Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.  ( Fil.4:6-7 )


Kestävyys rukouksessa


Rukouksella saavutamme uskomattomia voittoja, mutta taistelu on usein pitkä vaatien uskollisuutta ja sinnikkyyttä. Joskus arkinen elämä vie meidän huomiomme pois tärkeistä rukousaiheista ja unohdamme taistella asioiden ja ihmisten puolesta. Joskus asioiden eteenpäin saaminen vaatii tietyn ajan tehokasta rukoustaistelua, kunnes voitto saavutetaan. Mooseksen jatkuva rukous vaikutti taisteluun kentällä siten, että rukoukset pitivät Israelia voiton puolella. Käsien laskeminen toi voittoja viholliselle.


Ja niin kauan kuin Mooses piti kätensä ylhäällä, oli Israel voitolla; mutta kun hän antoi kätensä vaipua, olivat amalekilaiset voitolla. (2.Moos.17)


Joskus rukouksiin ei heti tule vastauksia ja silloin me väsymme, voimamme uupuvat ja kätemme vaipuvat, kuten Mooseksella tässä tilanteessa. Elämä uuvuttaa, pimeys kahlitsee, kun me emme näe vastauksia elämämme tilanteissa. Koemme Jumalan viivyttävän vastaustaan tai kieltävän sen meiltä, kun emme saa tuloksia rukouksiimme. Timoteuksen kirjeessä kehoitetaan meitä anomaan, rukoilemaan ja pitämään esirukouksia sekä kiittämään kaikkien ihmisten puolesta (1.Tim.1). Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa ( Kol.4:2) Rukoileminen on valvomista ja se vaatii erityistä kestävyyttä, mutta sen palkka on oleva suuri. Silloinkin kun olemme voimattomia ja väsyneitä rukoilemaan voimme muistaa, että Jeesus rukoilee meidän edestämme sanomattomin huokauksin. Hän näkee rukoustemme aiheet ja hänelle ne voimme luottamuksella jättää.


Rukousystävät


Mutta kun Mooseksen kädet väsyivät, ottivat he kiven ja asettivat sen hänen allensa, ja hän istui sille, ja Aaron ja Huur kannattivat hänen käsiänsä kumpikin puoleltansa. Näin hänen kätensä kestivät vahvoina auringon laskuun asti. Ja Joosua voitti amalekilaiset ja heidän sotaväkensä miekan terällä. (2.Moos 17 )


Mooses ei kuitenkaan ollut rukouksissaan yksin. Hänellä oli kumppaneita, luottohenkilöitä, jotka tunsivat Mooseksen. He olivat riittävän lähellä ollakseen samassa rintamassa hänen kanssaan rukouksessa. Kun Mooses väsyi, tulivat hänen ystävänsä avuksi ja auttoivat häntä rukouksessa pitämällä Mooseksen käsiä ylhäällä. Ystävät voivat kannustaa meitä jatkamaan rukouksia ja olemaan sinnikkäitä siinä. Kun meidän voimamme uupuvat, kätemme vaipuvat ja haluamme jo luovuttaa, ovat ystävät muistuttamassa siitä, että rukous ei koskaan palaa tyhjänä Jumalan luota.  Joskus muut ihmiset ovat meitä avarakatseisempia meidän asioissamme. Rikkautta on omistaa ihmisiä ympärillä, joiden esirukousta voi pyytää ja joiden rukousapuun voi luottaa. Yhdessä voimme taistella voittoja vaikeistakin asioista ja yhdessä iloita vastauksista, joita Herramme meille armossaan antaa.

Sari Ketola
21.03.2005
Pyhäinpäivä 10.11.2017
Muutto 22.10.2017
Aika ja hetki 28.08.2017
Kädet 19.06.2017
Rohkaisija 19.06.2017
Kesämaa 13.06.2017
Hiljenny 23.03.2017
Israelin kansan vaiheet 03.02.2017
Herramme 22.02.2016
Ystävyys 17.02.2016
Neitoselle 09.02.2016
Apua Uuteen Vuoteen 27.01.2016
Jouluna 2015 18.12.2015
Oi, mikä armo 25.11.2015
Adventti 20.11.2015
Herra saapuu 04.11.2015
Rakkaamme Jeesus 22.12.2013
Raamatun sanoma Synnistä 21.12.2013
Maailman valkeus kutsuu sinua… 09.05.2013
ALOITA UUSIVUOSI RUKOUKSELLA JA YLISTYKSELLÄ! 19.12.2012
Valoa, iloa ja hyvää mieltä! 09.10.2012
RENE LAULAJAINEN ALAJÄRVEN VAPAASEURAKUNNASSA 02.10.2012
Alajärven vapaaseurakunta jakaa soppaa 27.06.2012
Herätyksen avaimia 30.08.2011
Kuohuta Jumalallinen tuli sisälläsi! 29.01.2010
JUMALA ETSII IHMISTÄ 15.06.2009
TARVITSEMME JUMALAN HENKEÄ! 24.05.2009
VERIUHRI 04.02.2009
TURVAPAIKKA 19.05.2008
Jumala on voimamme 12.05.2008
HELLUNTAI VOIMA 05.05.2008
JEESUS ON TIE 28.04.2008
RUKOUS JA JUMALAN SANA 20.03.2008
MIKSI KASTE ON NIIN TÄRKEÄ, ETTÄ RAAMATTU KÄSKEE OTTAAMAAN SEN? 15.01.2008
MITEN SÄILYT USKOSSA ELÄMÄSI LOPPUUN SAAKKA? 09.01.2008
UUDESTISYNTYMINEN - MITÄ SE TARKOITTAA? 04.01.2008
MEIDÄN TULISI KASVAA KRISTUKSEN KALTAISIKSI / OSA2 03.12.2007
MEIDÄN TULISI KASVAA KRISTUKSEN KALTAISIKSI 16.11.2007
HILJAISUUDEN HUONE 16.10.2006
Baasanin härät 25.09.2006
Oikealla puolella 26.03.2006
AUTUAS SE, JOKA USKOO NÄKEMÄTTÄ 12.02.2006
TUO MAA, PÄÄLLÄ PILVIEN 15.12.2005
Anteeksianto ja siunaaminen 12.12.2005
HENGELLINEN IHMINEN 23.11.2005
TOSI ONNI! 20.11.2005
JUMALAN PELASTUKSEN NARU 21.10.2005
JUMALA VETÄÄ PUOLEENSA RAKKAUDELLAAN 30.09.2005
JUMALAN VARTIOPAIKALLA 26.08.2005
KANAANILAISEN NAISEN USKO 10.08.2005
Ihminen on Jumalan kirje 20.05.2005
AIKOJEN JA HETKIEN TIETÄMINEN 18.04.2005
Ristiin naulittuna 27.03.2005
Mooseksen rukous 21.03.2005
Taivaallinen kaupunki 27.02.2005
Keskeneräisenä Jumalan käytössä 04.02.2005
Johdatuksen etsimistä 01.02.2005