Lue


MEIDÄN TULISI KASVAA KRISTUKSEN KALTAISIKSI / OSA2

3.  VAIHE: TEINIVUODET JA NUORI AIKUISUUS KRISTUKSESSA

Kun Jeesus oli jättämässä opetuslapsensa, Hän kutsui heitä lapsikseen. Myös Paavali käytti samaa sanaa omista kasvatettavistaan.
  
Gal.4:19 "Lapseni, te joiden vuoksi olen jälleen synnytyskivuissa, kunnes Kristus saa teissä muodon!"
  
Millainen on murrosikäinen opetuslapsi? Tämä jakso on hengellisesti rikasta aikaa, mutta samalla siihen sisältyy monia vaaranpaikkoja. Siksi on hyvä jos samalla rehellisesti annat Pyhän Hengen näyttää itsessäsi asioita tai alueita jotka tarvitsee  muuttumista.
  
Teini-ikäinen luulee että hän tietä kaiken, ja hänellä on valtava halu olla itsenäinen. Mutta kuitenkin hän tarvitsee valvovaa silmää elämäänsä. Teini ei halua vastuuta, tilivelvollisuutta tai taipumista toisen alaisuuteen. Mutta kuitenkin itsenäisyyden tulisi kulkea käsikädessä vastuun, tilivelvollisuuden ja toisen alaisuuteen taipumisen kanssa.
  
Tämä ikä on hankalaa aikaa. Päästäkseen  irroittautumaan vanhemmistaan nuori nousee usein kapinaan. Hengelliset nuoret ovat aivan samanlaisia. Monet jotka ovat löytäneen Pyhän Hengen lahjat ovat tässä vaiheessa.

Heitä luonnehtivat hyvin seuraavat asiat:

Heistä tulee kapinnallisia. He pyrkivät kuvittelemaan, että he ovat hengellisestti viisaita ja haluavat itsenäisyyttä. He haluavat hallita, mutta he haluavat auktoriteetin ilman vastuuta, tilivelvollisuutta ja oikeaa alamaisuutta. He eivät usein myöskään halua että heille sanotaan, mitä heidän tulee tehdä. Heidän kapinallinen asenteensa haittaa sekä heitä itseään että seurakuntaa. Täytyy myös sanoa, että tämäkin kas  vuvaihe on yksilöllinen.

Koorah sekä hänen ystävänsä olivat hengellisesti teini-iässä, kun he ryhtyivät kapinaan Moosesta vastaan. Tästä voit lukea 4Moos.16:1-38 Sama ilmiö toimii myös meidän ajassamme.  Ei kunnioiteta seurakunnassa auktoriteettejä. Pidetään viimeiseen saakka kiinni omista näkemyksistään.Juuri tälläinen asenne saa monasti aikaan hajaannusta seurakunnassa.
  
Jeesuksen opetuslapset innostuivat enemmän siitä että he saattoivat ajaa ulos demoneita, kuin siitä että heidän nimensä olivat kirjoitettuna taivaissa.(Luuk.10:20) Samalla tavalla murkkuiäinen kristitty on innostuneempi yliluonnollisesta kuin Jumalasta itsestään.
  
Heillä on myös usein riippumattomuuden henki. Jos heiltä kysyy, missä seurakunnassa he käyvät, he saattavat vastata, että vähän siellä ja täällä. He kulkevat kokoussarjasta toiseen, seminaarista toiseen, liikkeestä toiseen, yhden jos toisenkin opettajan perässä. Sen sijaan että he etsisivät paikkaa missä voisivat palvella, he etsivät asemaa.
  
Jokaisella uskovalla olisi hyvä olla hengellinen koti jossa kasvaa ja vahvistua Jeesuksessa turvallisesti. Voimme käydä kylässä toisemme luona ja palvella Herraa. Mutta oma perhe on aina oma perhe. Jos sinulla ei ole tätä kotia, niin rukoile Jumalaa, että löytäisit sellaisen.
  
Tässä iässä oleva uskova pyrkii kohti lahjamentaliteettia. He ajattelevat, että he osaavat profetoida, ajaa ulos henkiä. Laskea kätensä sairaiden päälle. He ajattelvat, "Kaiken minä voin Kristuksessa, joka minua vahvistaa". He kuvittelevat olevansa valmiita palveluksen työhön.
  
Pyhän Hengen lahjoissa toimiminen on oikein ja jokaisen Jumalan lapsen etuoikeus, olivatpa he sitten vauvoja tai murrosikäisiä. Mutta perheen oikeudet ja etuoikeudet eivät tee uskovista kykeneviä johtamisen palvelutyöhön. Jos sinulla on kutsu johonkin viisitahoiseen palveluvirkaan,  Ef 4:11 Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Silloin sinun tulee kasvaa vastuulliseksi, kypsäksi kristityksi. Koska murrosikäiset kristityt eivät ole vielä hengellisesti kypsiä, he eivät tunne ja ymmärrä Jumalan teitä ja siksi he eivät ole
valmiita hengellisiin johtotehtäviin. Heidän kyvykkyytensä toimia Pyhän Hengen lahjojen alueella voi tuoda heille huomiota, mutta heitä ei saisi liian varhain laittaa palvelutehtävään. He ovat aloittelijoita ja heiddän tulisi hoitaa tehtäviään toisen valvonnassa. Jos he ottavat auktoriteetin ennen kuin heidän luonteensa on kasvanut tasoihin heidän lahjojensa toiminnan kanssa, niin luvassa on ongelmia. He ovat taipuvaisia ylpeyteen, röyhkeyteen, kontrollinhenkeen ja muihin vikoihin. Valitettavasti joskus tuossa vaiheessa elävät toimivat seurakunnassa jopa vanhimpina.  

4. VAIHE: POJAT JA TYTTÄRET

Raamattu tekee eron sanojen `lapsi`ja `poika`välille. Kaikki `lapset`eivät ole `poikia`. Pojat ovat niitä joita Jumala kuljettaa.

Room.8:14-17 Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.
8:15 Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!"
8:16 Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.
8:17 Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.


Tulee hetki jolloin murrosiäinen uskova adoptoidaan `pojaksi`. Tässä ei tarkoiteta lapseksi ottamista perheeseen. Se viittaa muutokseen, joka tapahtuu, kun lapsi, joka on jo perheen jäsen, asetetaan pojan asemaan ja hänelle uskotaan vastuu ja auktoriteetti perheessä. Murrosiäisestä tulee poika tai tytär siinä vaiheessa, kun Herra sanoo, että "nyt olet kasvanut täyteen kypsyyteen. Nyt voin uskoa sinulle auktoriteetin toimia pastorina, opettajana, sielunhoitajana, evankelistana, vanhemmistossa, profeettana tai apostolina jne...Nyt vapautan sinut palveluksen työhön".
  
Tämä tehtävään asettaminen tapahtuu luonteen ja luottettavuuden perusteella, ei niinkään lahjojen, raamattukoulun tai pappiskoulutuksen tai edes johtajan aseman perusteella. Luonne määrää, miten murrosikäinen uskova käyttää lahjojaan ja kykyjään, tunteeko hän Jumalan läheisesti ja onko hän Pyhän Hengen johdossa vai ei.
  
Jeesus itse noudatti tätä mallia. Hän kypsyi, opetteli tuntemaan Isänsä ja odotti oikeaa aikaa. Hän oppi kuuliasisuutta ja kasvoi viisaudessa. Isä asetti kasteen yhteydessä Jeesuksen täyteen pojan asemaan, voiteli Hänet, asetti Hänen harteilleen auktoriteetin ja vapautti Häet palveluksen työhön.
  
Meidät on kutsuttu, mutta kutsu ei vielä takaa asettamista. Jokaiselle meille Isä on kaavaillut ajanjakonm jonka aikana Hän aikoo valmistaa meitä sitä hetkeä varten, jolloin Hän itse asettaa meidät kypsän pojan ja tyttären asemaan.
  
Meistä riippuu, annameko me Hänen jatkaa opettamistamme. Valitettavan monet meistä eivät saavuta asettamisen hetkeä.

5. VAIHE: ISYYS JA ÄITIYS

Lopulta tuntiessamme Isän Jumalan, meistä tulee `isiä`.
  
1Joh.2:13 "Minä kirjoitan teille, isät, sillä te olette oppineet tuntemaan Hänet, joka on ollut alusta asti.."
  
Tässä viitataan uskoviin, jotka tuntevat Jumalan suunnitelmat, tarkoituksen ja sydämen. Hengellisten isien ja äitien sydämen halu on lisääntyä, tuottaa kasvattaa, varustaa ja opettaa toisia pojiksi ja tyttäriksi. Henkilökohtainen kunnia ei merkitse heille mitään.

ETEENPÄIN JUMALASSA

Meidän on aika oppia tuntemaan Jumalan tiet ja antaa Hänen muovata luonnettamme. Meidän tulee antaa Hänen opettaa meille, millainen Hän´on, miten Hän ajattelee ja mitä Hän haluaa.
  
Mutta vain Jumalan tekojen ja voiman tunteminen ei kehitä vielä luonnetta. Palveleminen, Jumalan odottaminen ja vastustuksen voittaminen kehittävät. Vie aikansa oppia tuntemaan Jumala ja Hänen tiensä läheisesti. Jos annat tilaiuuden, Hän rakentaa oman luonteensa sinuun. Hän opettaa sinulle tekonsa ja tiensä, voimansa ja rakkautensa, suunnitelmansa ja sydämensä. Hän opetaa sinut johtamaan -ei herrana hallitsemaan. Hän opettaa sinua eroittamaan unelmat ja toiveet, jotka tulevat Jumalalta, ja ne jotka tulevat omasta lihastasi(mielestäsi)
  
Joidenkin asioiden on lihassasi päädyttävä ristille. Ennen kuin ne on ristiinnaulittu, Jumala ei voi käyttää sinua niin kuin Hän haluaisi. Anna Hänen käsitellä ne ja ole rehellinen, mutta älä koe sitä painostuksena. Sinun ei tarvitse mennä Jumalan edelle. Pyri kulkemaan tasatahtia Hänen kanssaan ja odota Häntä. Jos olet uskollinen, sinun asettamisesi päivä tulee ja kun se tulee, sínä tiedät sen.
  
Meille jokaiselle on tärkeää oppia tuntemaan Isä läheisesti. Olit sitten missä tahnsa elämän vaiheessa. Kotona lasten kanssa, työtön, eläkkeellä. Olkoon sydämesi kustu päästä lähelle Isän Sydäntä!


POHDITTAVAKSI:

Mitä vaiheita olen käynyt läpi?
Missä vaiheessa elän tällä hetkellä?
Miten eri vaiheet ovat ilmenneet kohdallani?
Mihin vaiheeseen haluaisin kasvaa?
Onko minulla ajatuksia, mitä minun pitäisi tehdä, jotta pääsisin haluamaani vaiheeseen.
  
  
Huom! Nämä kirjoitukset ovat osa opetus-sarjasta Starttipaketti
uskoontulleille.  Aiheena: hengellinen kasvu. Julkaisija on Järvenpään Vapaaseurakunta Arkki.  Leena Turpeinen.
Pyhäinpäivä 10.11.2017
Muutto 22.10.2017
Aika ja hetki 28.08.2017
Kädet 19.06.2017
Rohkaisija 19.06.2017
Kesämaa 13.06.2017
Hiljenny 23.03.2017
Israelin kansan vaiheet 03.02.2017
Herramme 22.02.2016
Ystävyys 17.02.2016
Neitoselle 09.02.2016
Apua Uuteen Vuoteen 27.01.2016
Jouluna 2015 18.12.2015
Oi, mikä armo 25.11.2015
Adventti 20.11.2015
Herra saapuu 04.11.2015
Rakkaamme Jeesus 22.12.2013
Raamatun sanoma Synnistä 21.12.2013
Maailman valkeus kutsuu sinua… 09.05.2013
ALOITA UUSIVUOSI RUKOUKSELLA JA YLISTYKSELLÄ! 19.12.2012
Valoa, iloa ja hyvää mieltä! 09.10.2012
RENE LAULAJAINEN ALAJÄRVEN VAPAASEURAKUNNASSA 02.10.2012
Alajärven vapaaseurakunta jakaa soppaa 27.06.2012
Herätyksen avaimia 30.08.2011
Kuohuta Jumalallinen tuli sisälläsi! 29.01.2010
JUMALA ETSII IHMISTÄ 15.06.2009
TARVITSEMME JUMALAN HENKEÄ! 24.05.2009
VERIUHRI 04.02.2009
TURVAPAIKKA 19.05.2008
Jumala on voimamme 12.05.2008
HELLUNTAI VOIMA 05.05.2008
JEESUS ON TIE 28.04.2008
RUKOUS JA JUMALAN SANA 20.03.2008
MIKSI KASTE ON NIIN TÄRKEÄ, ETTÄ RAAMATTU KÄSKEE OTTAAMAAN SEN? 15.01.2008
MITEN SÄILYT USKOSSA ELÄMÄSI LOPPUUN SAAKKA? 09.01.2008
UUDESTISYNTYMINEN - MITÄ SE TARKOITTAA? 04.01.2008
MEIDÄN TULISI KASVAA KRISTUKSEN KALTAISIKSI / OSA2 03.12.2007
MEIDÄN TULISI KASVAA KRISTUKSEN KALTAISIKSI 16.11.2007
HILJAISUUDEN HUONE 16.10.2006
Baasanin härät 25.09.2006
Oikealla puolella 26.03.2006
AUTUAS SE, JOKA USKOO NÄKEMÄTTÄ 12.02.2006
TUO MAA, PÄÄLLÄ PILVIEN 15.12.2005
Anteeksianto ja siunaaminen 12.12.2005
HENGELLINEN IHMINEN 23.11.2005
TOSI ONNI! 20.11.2005
JUMALAN PELASTUKSEN NARU 21.10.2005
JUMALA VETÄÄ PUOLEENSA RAKKAUDELLAAN 30.09.2005
JUMALAN VARTIOPAIKALLA 26.08.2005
KANAANILAISEN NAISEN USKO 10.08.2005
Ihminen on Jumalan kirje 20.05.2005
AIKOJEN JA HETKIEN TIETÄMINEN 18.04.2005
Ristiin naulittuna 27.03.2005
Mooseksen rukous 21.03.2005
Taivaallinen kaupunki 27.02.2005
Keskeneräisenä Jumalan käytössä 04.02.2005
Johdatuksen etsimistä 01.02.2005