Lue


MEIDÄN TULISI KASVAA KRISTUKSEN KALTAISIKSI

1Joh.3:2-3
Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on. Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niinkuin hän on puhdas.

Miten muuttuminen Kristuksen kaltaiseksi on mahdollista?

Jumala antaa kaiken tarvitsemamme:

2.Pietarin kirje: 1:3
Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään,
1:4 joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee,

Meitä myös varoitetaan taantumasta uskonelämässämme:

Hebrealaiskirje: 5:11
Tästä meillä on paljon sanottavaa, ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi kuulemaan.
5:12 Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita; te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa.
5:13 Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi;
5:14 mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta.


Erilaisia kasvuvaiheita, jotka on kuvattu sanan kautta.

1. VASTASYNTYNEISYYS KRISTUKSESSA


Hebrealaiskirje: 5:13
Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi;

Nuoret kristityt tarvitsee paljon huolenpitoa. Aivan kuin vastasyntynyt lapsi. Heitä tulee valvoa ja ruokkia. Heillä on aina nälkä ja siksi he saattavat syödä mitä tahansa. Sen seurauksena he tulevat helposti petetyiksi ja he ovat alttita menemään harhaan. Tulee olla tarkkoja mitä heille syötetään, eikä heitä tule asettaa vastuuseen opetuksesta tai saarnaamisesta.

Paavali kehoittaa kristittyjä kasvamaan eteenpäin. Ja vastasyntyneiden on tarkoitus saada lisää voimaa ja taitoa!

1.Korinttolaiskirje: 14:20
Veljet, älkää olko lapsia ymmärrykseltänne, vaan pahuudessa olkaa lapsia; mutta ymmärrykseltä olkaa täysi-ikäisiä

2. LAPSUUS


Vauvavaiheesta siirrymme lapsuuteen. Lapset ovat innokkaita oppimaan. He ovat uteliaita. He alkavat myös löytämään omaa tahtoaan ja haluavat itse päättää mitä tietä kulkevat. Samalla aadamilainen luonto nousee esiin ja kapina astuu kuvaan. Hengellisesti tämä on vaihe, jossa he alkavat tuntemaan Isän ja eroittamaan hyvän pahasta. Koska he edelleen helposti ovat harhaanjohdetttavia ja alttiita väärän opin vaikutuksille, he tarvitsevat paljon ohjausta ja rakkautta. Iälleen tunnusomaisesti he eivät välttämättä halua ohjausta. He luulevat kasvaneensa isoiksi ja kuvittelevat ettei heille tarvitse sanoa, mitä heidän pitäisi tehdä.

Kun lapset ovat vielä opetettavassa iässä, heille voi antaa vastuuta ja opettaa kuuliaisuuteen seurakunnallisten palvelutehtävien kautta. Mutta heitä ei  tule asettaa johtotehtäviin ja auktoriteettiasemiin.

Valitettavasti joskus seurakunnissa lapsuusvaihetta elävät kristityt on asetettu esim: diakoneiksi - mikä on koitunut vahingoksi seurakunnalle että henkilölle itselleen.

Tätä kasvuvaihetta ei voi vuosissa määrittää. Ilman kunnollista opetusta ja ruokintaa ja halua kasvaa -jotkut eivät koskaan kasva tämän vaiheen yli.

Siksi on erittäin tärkeää että kristitty kasvaa täyteen aikuisuuteen.

Efesolaiskirje: 4 :11
Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi,
4:12 tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen,
4:13 kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,
4:14 ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;


Huom! Nämä kirjoitukset ovat osa opetus-sarjasta Starttipaketti
uskoontulleille.  Aiheena: hengellinen kasvu. Julkaisija on Järvenpään Vapaaseurakunta Arkki.  Leena Turpeinen.

Toivotamme sinut tervetulleeksi miniraamattukouluun!
Pyhäinpäivä 10.11.2017
Muutto 22.10.2017
Aika ja hetki 28.08.2017
Kädet 19.06.2017
Rohkaisija 19.06.2017
Kesämaa 13.06.2017
Hiljenny 23.03.2017
Israelin kansan vaiheet 03.02.2017
Herramme 22.02.2016
Ystävyys 17.02.2016
Neitoselle 09.02.2016
Apua Uuteen Vuoteen 27.01.2016
Jouluna 2015 18.12.2015
Oi, mikä armo 25.11.2015
Adventti 20.11.2015
Herra saapuu 04.11.2015
Rakkaamme Jeesus 22.12.2013
Raamatun sanoma Synnistä 21.12.2013
Maailman valkeus kutsuu sinua… 09.05.2013
ALOITA UUSIVUOSI RUKOUKSELLA JA YLISTYKSELLÄ! 19.12.2012
Valoa, iloa ja hyvää mieltä! 09.10.2012
RENE LAULAJAINEN ALAJÄRVEN VAPAASEURAKUNNASSA 02.10.2012
Alajärven vapaaseurakunta jakaa soppaa 27.06.2012
Herätyksen avaimia 30.08.2011
Kuohuta Jumalallinen tuli sisälläsi! 29.01.2010
JUMALA ETSII IHMISTÄ 15.06.2009
TARVITSEMME JUMALAN HENKEÄ! 24.05.2009
VERIUHRI 04.02.2009
TURVAPAIKKA 19.05.2008
Jumala on voimamme 12.05.2008
HELLUNTAI VOIMA 05.05.2008
JEESUS ON TIE 28.04.2008
RUKOUS JA JUMALAN SANA 20.03.2008
MIKSI KASTE ON NIIN TÄRKEÄ, ETTÄ RAAMATTU KÄSKEE OTTAAMAAN SEN? 15.01.2008
MITEN SÄILYT USKOSSA ELÄMÄSI LOPPUUN SAAKKA? 09.01.2008
UUDESTISYNTYMINEN - MITÄ SE TARKOITTAA? 04.01.2008
MEIDÄN TULISI KASVAA KRISTUKSEN KALTAISIKSI / OSA2 03.12.2007
MEIDÄN TULISI KASVAA KRISTUKSEN KALTAISIKSI 16.11.2007
HILJAISUUDEN HUONE 16.10.2006
Baasanin härät 25.09.2006
Oikealla puolella 26.03.2006
AUTUAS SE, JOKA USKOO NÄKEMÄTTÄ 12.02.2006
TUO MAA, PÄÄLLÄ PILVIEN 15.12.2005
Anteeksianto ja siunaaminen 12.12.2005
HENGELLINEN IHMINEN 23.11.2005
TOSI ONNI! 20.11.2005
JUMALAN PELASTUKSEN NARU 21.10.2005
JUMALA VETÄÄ PUOLEENSA RAKKAUDELLAAN 30.09.2005
JUMALAN VARTIOPAIKALLA 26.08.2005
KANAANILAISEN NAISEN USKO 10.08.2005
Ihminen on Jumalan kirje 20.05.2005
AIKOJEN JA HETKIEN TIETÄMINEN 18.04.2005
Ristiin naulittuna 27.03.2005
Mooseksen rukous 21.03.2005
Taivaallinen kaupunki 27.02.2005
Keskeneräisenä Jumalan käytössä 04.02.2005
Johdatuksen etsimistä 01.02.2005